٣ IHSAN | doskonałość

Najsłodsza mowa…

Imam Abu Bakr Ahmad ibn Husayn Al-Bayhaqi
(zm. 458 H – rahimahullah)
źródło: Shu’ab Al-îmân, 2/299

Przekazane zostało że syn Al-Fudayla bin ‘Ayyâda powiedział do swego ojca:

Ojcze! Jakże słodka (piękna) jest mowa Sahabów (towarzysze wysłannika Allaha)! [Al-Fudayl] powiedział, „Synu, czy wiesz dlaczego była tak słodka?” Odpowiedział, „Nie ojcze, nie wiem.” Powiedział, „Ponieważ szukali [upodobania] Allâha gdy mówili.”