Cheap Ralph Lauren Ralph Lauren Canada Pandora Canada Cheap Pandora Canada Sale Cheap Pandora Charms Sale scarpe hogan outlet hogan outlet italia hogan outlet Ralph Lauren Australia

Nie masz prawa zmuszać ludzi by przyjęli twe poglądy…

Imam al-Albani (rahimahullah) powiedział:
„Częścią wiary bogobojnych przodków jest wiara w to, że nie mamy władzy nad innymi ludźmi, ponieważ Allah objawił Swojemu Wysłannikowi {Przypominaj więc, bo ty jesteś tylko napominającym, a nie jesteś żadnym ich władcą.}.

Nikogo do niczego nie zmuszamy, mówimy jedynie, „Głoś przesłanie, i idź dalej.”  Nie masz prawa zmuszać ludzi by przyjęli twe poglądy, z mieczem w ręku. Postępuj według zasady „Prawda jest jasna, a fałsz jest mroczny.” Objaśniamy nasze przesłanie, będąc w pełni przekonani, że najwyższą prawdą na ziemi jest ‚La ilaha illa Allah’, (żadne bóstwo nie jest warte czci, prócz Boga Jedynego). Ale czy to znaczy, że wszyscy tą prawdę uznają? Nie. Tym mniej prawdopodobne jest, że wszyscy ludzie uznają pogląd takiego czy innego uczonego.”.

[źródło: Silsilat al-Huda wan-Nur: 217]

przeczytaj także:

  • Masz wiedzę na temat al-nāsikh wal-mansūkh? Abu’l-Faradż Ibn al-Dżauzi (zm. 597H - rahimahullah) źródło: al-Qussas, str. 104 'Ali bin Abi Talib (radiallahu 'anhu) przechodził obok pewnego gawędziarza i spytał go: „Czy masz wiedzę na temat al-nāsikh wal-mansūkh*?” Odpowiedział: „Nie”. 'Ali rzekł: „Przepadłeś, a innych ze sobą w otchłań z...
  • Debatowanie z ludźmi księgi Sa'd Al-Husayyin źródło: al-Hukum bima anzala Allah, str. 33, 92 Dziś mamy ludzi, którzy debatują z żydami i chrześcijanami nie mając żadnej wiedzy o metodologii Wysłannika sall allahu alayhi wa sallam, nie potępiając bałwochwalstwa ani innowacji. Bardziej studiują Biblię niż Koran. [...] ...
  • Małżeństwo przymusowe w Islamie Szeich Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn Źródło: kaseta al-Liqa' Asz-Szahri, nr. 12 Kobieta która została wydana za mąż wbrew jej woli, zakazana jest mężczyźnie któremu za którego została wydana. Małżeństwo to jest nieważne. Jeśli jednak kobieta ta upodoba sobie tego mężczyznę po tym jak go...
  • Wzywam do Boga na podstawie jasnego dowodu Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Pytanie: Kobieta prosi o radę dla kobiet które zapraszają (dawah) innych do islamu... Co jest zalecane dla kobiet które zapraszają do Islamu? Odpowiedź: Kobieta musi być bogobojna. Musi się nauczyć zanim zacznie zapraszać (dawah) do islamu. Musi się nauczyć zani...
  • O czym świadczy uśmiech na twarzy nieboszczyka? Imâm Sâlih bin Fawzân a-Fawzân źródło: http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/7aqoq-01.mp3 Pytanie: Czy uśmiech na twarzy zmarłego jest dowodem na to, że jego życie zakończyło się szczęśliwie? Odpowiedź: Allâh wie lepiej. Ja nie wiem. Nie sądzimy zmarłego. Mamy nadzieję co do czło...
  • Lekkie słowa ciężkiej wagi Qur'an i Sunnah Allâh Najwyższy powiedział co znaczy: {Wtedy ten, którego szalki (dobrych uczynków) będą ciężkie, zazna życia przyjemnego; a ten; którego szalki (dobrych uczynków) będą lekkie, pogrąży się w głębi Czeluści.} (Surah al-Qâri'ah 101:6-7) Abu Hurairah, radiallaahu 'anhu, przekaza...
  • Salaf na temat wiary (Iman) Imâm Abû ´Uthmân as-Sâbûnî (zm. 449H - rahimahullah) źródłó: ´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, rozdział 13 92. Madhab (skzoła prawna) Ahl-ul-Hadîth to uznanie że Îmân (wiara) składa się z mowy, czynów oraz tego o czym serce jest przekonane. Wzrasta z dobrymi uczynkami, maleje z grzechami. ...
  • kto ma prawo głosić przesłanie islamu Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Źródło: alfawzan.ws -------------------------------------------------- Pytanie: Szeich Adil, Imam na uniwersytecie, używa jako argumentu słów Proroka sall allahu alayhi wa sallam: „Przekaż ode mnie, choćby nawet jeden Ayah (dowód, znacznie, przykazanie)." Mówi, ...
  • Imam Malik na temat Istawa Wznoszenie się (al-Istiuâ) jest znane, właściwość (al-Istiuâ) jest nieznana. Wiara w to jest obowiązkiem, kwestionowanie tego jest innowacją.
  • Islam a Iman Iman (wiara) ugruntowana jest w sercu, zaś jej udoskonalenie leży w zewnętrznych uczynkach...

tagi: , , , , , ,

cheap ralph lauren ralph lauren outlet ralph lauren outlet UK Ralph Lauren Polo Shirts ralph lauren sale Ralph Lauren Polo UK Ralph Lauren Polo Outlet Cheap Ralph Lauren Polo Ralph Lauren Polo Sale Tiffany Sale Pandora Beads Pandora Charms Sale ralph lauren australia Outlet Ralph Lauren Polo Cheap Beats By Dre UK Sale