١ ISLAM | praktyka, ٢ IMAN | wiara

Nie masz prawa zmuszać ludzi by przyjęli twe poglądy…

Imam al-Albani (rahimahullah) powiedział: „Częścią wiary bogobojnych przodków jest wiara w to, że nie mamy władzy nad innymi ludźmi, ponieważ Allah objawił Swojemu Wysłannikowi {Przypominaj więc, bo ty jesteś tylko napominającym, a nie jesteś żadnym ich władcą.}. Nikogo do niczego nie zmuszamy, mówimy jedynie, „Głoś przesłanie, i idź dalej.”  Nie masz prawa zmuszać ludzi by… Czytaj… Nie masz prawa zmuszać ludzi by przyjęli twe poglądy…

٧ FATAWA | fatwy

Czy wolno zabić kogoś pod przymusem?

Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 3/123 Uczeni nie mają różnych opinii co do tego, że zakazane (haram) jest zabić kogokolwiek pod przymusem. Przyp. tłum. Bezprawne odebranie ludzkiego życia, zakazane jest nawet jeśli jest się do tego zmuszonym, i przymus nie jest w tej kwestii żadnym usprawiedliwieniem.

٧ FATAWA | fatwy

Bluźnierstwo pod przymusem

Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 3/123 Warunkiem by móc bluźnić pod przymusem, to wypowiedzenie białego kłamstwa. Jeśli karzą ci powiedzieć ”Ukfur billahi” (Nie wierzę w Allaha), powiedz ”Ukfur al-Lahi” (nie wierzę w nonsens).

١ ISLAM | praktyka

Małżeństwo przymusowe w Islamie

Szeich Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn Źródło: kaseta al-Liqa’ Asz-Szahri, nr. 12 Kobieta która została wydana za mąż wbrew jej woli, zakazana jest mężczyźnie któremu za którego została wydana. Małżeństwo to jest nieważne. Jeśli jednak kobieta ta upodoba sobie tego mężczyznę po tym jak go ujrzy, to małżeństwo jest ważne.