٢ IMAN | wiara

Gdzie jest Raj a gdzie Piekło?

Imâm Siddîq Hasan Khân al-Qanûdżî (zm. 1307 – rahimahullah)
źródło: al-Intiqâd ar-Radżîh fî Szarh-il-I´tiqâd as-Sahîh, str. 147

Podsumowując, istnieją dowody godne argumentacji na to, że Raj znajduje się w niebie. Nie ma jednak jasnych dowodów na to gdzie będzie znajdować się Piekło. Dlatego też Imam ad-Dahlawî (rahimahullâh) powiedział:

”Raj i Piekło są prawdziwe. Allâh nie objawił nam gdzie one się znajdują. Są tam gdzie Allah chce aby były. Nasza wiedza nie obejmuje wszystkiego tego co Allah stworzył.”

Allâh (ta´âlâ) wie lepiej gdzie jest Raj i Piekło. Proszę Allaha o Raj, i proszę go aby mnie uchronił od Piekła.