· Usul-us-Sunnah, ١ ISLAM | praktyka

Fundamenty Sunny: Towarzysze Proroka (część 13)

Autor: Imam Ahmad bin Hanbal (zm. 241H)
Źródło: Foundations of the Sunnah // online-pdf (english)

45. Tak więc ci którzy towarzyszyli Prorokowi, ich status jest wyższy od następnej generacji która go nie widziała. Nawet jeśli mieli mnóstwo dobrych czynów. Ci którzy towarzyszyli Prorokowi (sall allahu alayhi wa sallam), widzieli go i słuchali, ich status jest wyższy.

46. Ktokolwiek go widział, choćby przez godzinę1, i uwierzył w niego, ten przewyższa następną generację (Tabi’in), ze względu na towarzysztwo, nawet jeśli Tabi’iin czynili wszelkie dobra.


1 W manuskrypcie Szeicha al-Albaani, nie ma słów „Ktokolwiek go widział, choćby przez godzinę”