Cheap Ralph Lauren Ralph Lauren Canada Pandora Canada Cheap Pandora Canada Sale Cheap Pandora Charms Sale scarpe hogan outlet hogan outlet italia hogan outlet Ralph Lauren Australia

Nie masz prawa zmuszać ludzi by przyjęli twe poglądy…

Imam al-Albani (rahimahullah) powiedział:
„Częścią wiary bogobojnych przodków jest wiara w to, że nie mamy władzy nad innymi ludźmi, ponieważ Allah objawił Swojemu Wysłannikowi {Przypominaj więc, bo ty jesteś tylko napominającym, a nie jesteś żadnym ich władcą.}.

Nikogo do niczego nie zmuszamy, mówimy jedynie, „Głoś przesłanie, i idź dalej.”  Nie masz prawa zmuszać ludzi by przyjęli twe poglądy, z mieczem w ręku. Postępuj według zasady „Prawda jest jasna, a fałsz jest mroczny.” Objaśniamy nasze przesłanie, będąc w pełni przekonani, że najwyższą prawdą na ziemi jest ‚La ilaha illa Allah’, (żadne bóstwo nie jest warte czci, prócz Boga Jedynego). Ale czy to znaczy, że wszyscy tą prawdę uznają? Nie. Tym mniej prawdopodobne jest, że wszyscy ludzie uznają pogląd takiego czy innego uczonego.”.

[źródło: Silsilat al-Huda wan-Nur: 217]

Tags: , , , , , ,

Nie wolno wam zabijać dzieci, kobiet ani starców…

Abu Dża’far Muhammad ibn Dżarir at-Tabarî
(zm. 310H – rahimahullah)
źródło: The conquest of Arabia, str. 16; State University of New York Press, p. 16, ISBN 978-0791410714

 

Pierwszy Prawowierny Kalif, Abu Bakr as-Siddiq powiedział do swej armii:

„Żołnierze, nauczcie się tych rozkazów na pamięć! Są to rozkazy według których macie postępować na polu walki. Nie bądźcie zdrajcami, i trzymajcie się drogi prostej. Nie wolno wam okaleczać martwych. Nie wolno wam zabijać dzieci, kobiet ani starców. Nie niszczcie drzew (plonów), nie podpalajcie ich, a w szczególności nie niszczcie drzew owocowych. Nie zabijajcie zwierząt, z wyjątkiem tego co wam służy jako pożywienie. Jeśli spotkacie tych którzy poświęcili się życiu zakonnemu, zostawcie ich w spokoju.”

Tags: , , , , , , ,

Ścinanie głów to muzułmański zwyczaj?

Za życia Proroka – sall allahu alayhi wa sallam – nigdy nie zdarzyło się by ktoś przyniósł czyjąś ściętą głowę. Nawet w bitwie Badr. Incydent taki miał miejsce za czasów pierwszego Prawowiernego Kalifa Abu Bakra. Wszedł on na mimbar głosić kazanie, i rzekł: „Nie potrzebujemy takiego zachowania. Tak postępują niewierni!”

źródło: Imam Bayhaqi, Sunan al-Kubra 9/223

 

Uqbah ibn Amir przekazał, że przyszedł do Abu Bakra (radi allahu ‚anhu) z odciętą głową (jakiegoś bałwochwalcy), a Abu Bakr skarcił go za to. Uqbah powiedział, „Władco Wiernych, oni naszym (żołnierzom) robią to samo!” Abu Bakr rzekł: „Więc naśladujecie Persów i Rzymian? Nie róbcie tego!”

źródło: Sunan ibn Mansur, 2490

Tags: , , , ,

Złożyli przysięgę wierności Kalifowi ?

źródło: http://www.takfiris.com/takfir/articles/avcwd-shaykh-abdul-muhsin-those-who-have-given-bayah-to-al-baghdadi-isis.cfm

Syn Szeicha Abdul Muhsina al-’Abbada spytał go
„Ojcze, niektórzy ludzie w haramayn złożyli przysięgę wierności al-Baghdadiemu (temu od ISIS), i nazywają go kalifem muzułmanów.”

Szeich Abdul-Muhsin powiedział:
„Ci ludzie złożyli przysięgę wierności diabłu.”

Tags: , , ,

ISIS i to co obecnie robią w Iraku i Syrii… O tym mówił Ibn Kathir prawie 700 lat temu!

Abûl Fidâ Ismâ`il Ibn Kathir
(zm. 774H – rahimahullah)
źródło: Al-Bidaayah wan-Nihaayah, 10/584-585

„Jeśli (charydżyci) by kiedykolwiek zdobyli władzę, zapewne spustoszyli by całą ziemię, Irak i Syrię – nie pozostawili by żywcem ani dzieci, kobiet, ani mężczyzn, jako że według nich (inni) ludzie szerzą zepsucie którego nie można pozbyć inaczej niż poprzez masową zagładę (tych ludzi).”

Tags: , , , , , , ,

O czym świadczy uśmiech na twarzy nieboszczyka?

Imâm Sâlih bin Fawzân a-Fawzân
źródło: http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/7aqoq-01.mp3

Pytanie: Czy uśmiech na twarzy zmarłego jest dowodem na to, że jego życie zakończyło się szczęśliwie?

Odpowiedź: Allâh wie lepiej. Ja nie wiem. Nie sądzimy zmarłego. Mamy nadzieję co do człowieka bogobojnego, obawiamy się o grzesznika.

Tags: , , , ,

Czy Sûfiyyah (sufiści) należą do Ahl-us-Sunnah wal-Dżamâ´ah?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
źródło: http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/ighastah-2-4-1435.mp3

Pytanie: Czy Sûfiyyah (sufiści) należą do Ahl-us-Sunnah wal-Dżamâ´ah?

Odpowiedź: Sufiści, ci szczerzy czciciele którzy trzymają się Koranu i Sunny, należą do Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.

 

Istnieją także zbłąkani Sufiśći. Niektórzy z nich stali się nawet ateistami. Do nich zalicza się Ibn ´Arabî i Ibn-ul-Fâridh.

Wcześni umiarkowani sufiśći należą do Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Przykładowo al-Fudhayl bin ´Iyâdh, Ibrâhîm bin Adham i Biszr al-Hâfî. Oni trzymali się Koranu i Sunny, słynęli ze swego oddania Allahowi i swej pobożności.

Tags: , , , , , ,

Globalny Dżihad?

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
źródło: http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/Dnadid-29-05-1432.mp3

Pytanie:
Jeśli muzułmanie (z innego kraju) proszą nas o pomoc w walce przeciwko innowiercom, z którymi mamy podpisaną umowę pokojową, to nie wolno nam im pomagać i mamy pozwolić by innowiercy nad nimi zwyciężyli?

Odpowiedź:
Nie łamiemy traktatów. Nie wolno nam łamać traktatów, by walczyć przeciwko komuś z kim mamy podpisaną umowę pokojową. Nie wolno walczyć przeciwko tym z którymi ma się podpisaną umowę pokojową.

وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ

{…A jeśli oni poproszą was o pomoc w religii, to na was ciąży obowiązek pomocy, jeśli tylko nie jest ona wymierzona przeciw ludowi, z którym zawarliście przymierze…} (Surah Al-’Anfāl, 8:72)

 

Tags: , , , , , , ,

Czy Papież Jan Paweł II pójdzie do piekła?

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
źródło: http://alfawzan.ws/node/2076
Data: 1426-02-23/2005-02-04

 

Pytanie: Papież Jan Paweł II zmarł. Czy można powiedzieć że znajdzie się w Piekle, biorąc pod uwagę to, że zmarł jako niewierny?

Odpowiedź: Skąd wiesz że zmarł jako niewierny? Nie tobie o tym decydować. Nie potwierdzamy nikomu Raju ani Piekła, jeśli Wysłannik Allaha (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nas o tym nie poinformował. Nie wiemy czy zmarł jako niewierny. Allâh wie lepiej. Dlatego też nie można potwierdzić czy pójdzie do piekła. Jest to zgodne z regułą, że nie potwierdza się niczyjej pozycji (w życiu wiecznym). Generalnie rzecz biorąc, niewierni, chrześcijanie i żydzi pójdą do piekła. Jeśli zaś chodzi o konkretne osoby, nie wiemy w jakim stanie umierają. Należy mieć nadzieję względem ludzi bogobojnych, i obawiać się kary względem grzeszników. Stwierdzenie że Papież Jan (Paweł) pójdzie do piekła jest błędne. Możliwe że tam się znajdzie. Allâh wie lepiej.

Tags: , , , , , , , ,

„Ja jestem miastem wiedzy, a ‚Ali jest jego bramą.”

Abu Bakr Ibn al-’Arabi
(zm. 543H – rahimahullâh)
źródło: al-Ahkam, 3/63

 

Hadith o treści: „Ja jestem miastem wiedzy, a ‚Ali jest jego bramą.” jest fałszywy. Prorok sall allahu alayhi wa sallam jest miastem wiedzy, a jego bramy to jego Towarzysze.

Tags: , , , ,

Nie złość się…

Imâm Muhammad bin Hibbân al-Bustî
(zm. 354H – rahimahullâh)
źródło: Rawdhat-ul-´Uqalâ’ wa Nuzhat-ul-Fudhalâ’, str. 138-141

1. Dżâbir powiedział: “Pewien człowiek przyszedł do Proroka (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) prosząc: “Posłańcu Allaha! Naucz mnie czegoś, dzięki czemu dostąpię Raju. Tylko nie mów proszę zbyt skomplikowanych rzeczy, tak abym mógł zrozumieć.” Prorok odpowiedział: „Nie złość się.”

2. Ludzie obdarzeni najwspanialszym rozumem, to ci którzy nie wpadają w furię. Ludzie którzy znają najlepszą odpowiedź, to ci którzy się nie złoszczą.

3. Nagła złość bardziej szkodzi mądremu człowiekowi, niż ogień szkodzi sianu. Rozum opuszcza człowieka który popada w złość. Opanowują go niskie żądze. Szpecą go i zniekształcają.

4. Wuhayb powiedział: “W Ewangelii napisane jest: „Człowieku! Wspominaj o mnie gdy się zezłościsz, to i Ja ciebie będę pamiętam gdy się zezłoszczę.”

5. Impulsywna złość jest cechą głupców. Jej brak jest cechą ludzi mądrych.

6. Złościsz się, to będziesz żałował. Łatwiej naprawić to co zepsute zanim się człowiek zezłości.

7 Bakkâr bin Muhammad powiedział: “Ibn ´Aun nie złościł się. Gdy jednak ktoś go zezłościł, mówił tylko, „Niech cię Allah błogosławi!”

8. Abû Sa´îd powiedział: “Gdy ´Awn bin ´Abdillâh bin ´Utbah zezłościł się na swego niewolnika, mówił: „Jakże podobny jesteś do swego pana. Jesteś mi nieposłuszny, tak jak ja nieposłuszny jestem Bogu.” Gdy zaś zezłościł się jeszcze bardziej, powiedział: „Na Allaha, jesteś wolny.”

9. Mądry człowiek widząc coś czego nienawidzi, winien myśleć o tym jak często nieposłuszny jest swemu Panu, a mimo to jego Pan jest dla niego Miłosierny i Litościwy. Wtedy jego złość oziębnie, i otrzyma on wynagrodzenie w życiu przyszłym za swą cierpliwość.

10. Jeżeli jedyną wadą złości było by to, że człowiek w złości nie ma nic (mądrego) do powiedzenia, to samo to jest już wystarczającym powodem by unikać złości.

 

Tags: , ,

Modlitwa z opuszczonymi rękoma

Szeich Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân
źródło: Îdhâh-ud-Dalâlah fî Wudżûb-il-Hadhar min Du´ât-idh-Dhalâlah, str. 12

 

Pytanie: Czy modlitwa z opuszczonymi rękoma jest ważna?

Odpowiedź: Tak. Sunną jest umieszczenie prawej ręki na lewej (na klatce piersiowej, bądź na brzuchu) gdy się stoi w Salah (modlitwie). To jest sunną. Gdy się kłania (Rukû´), wznosi się ręce wychwalając Allaha (Takbîr). Gdy się prostuje z pokłonu, ponownie kładzie się prawą rękę na lewej. Taka jest sunna Proroka, potwierdzona w księgach Sihâh, Sunan oraz al-Muwattâ’ Imama Mâlika. Mimo to, jeśli ktoś modli się z opuszczonymi rękoma, modlitwa nadal jest ważna. Gdy Prorok (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nauczył mężczyznę który się błędnie modlił, nauczył go wszystkiego co obowiązkowe. Nie nauczył go by wznosił ręce podczas Takbiru, ani też by kładł prawą rękę na lewej. To dowodzi, że czyny te są zalecane, ale nie są filarami modlitwy.

Tags: , , , ,

cheap ralph lauren ralph lauren outlet ralph lauren outlet UK Ralph Lauren Polo Shirts ralph lauren sale Ralph Lauren Polo UK Ralph Lauren Polo Outlet Cheap Ralph Lauren Polo Ralph Lauren Polo Sale Tiffany Sale Pandora Beads Pandora Charms Sale ralph lauren australia Outlet Ralph Lauren Polo Cheap Beats By Dre UK Sale