· Usul-us-Sunnah

Fundamenty Sunny: Wiara w Ru’yah (cześć 5)

Autor: Imam Ahmad bin Hanbal (zm. 241H)
Źródło: Foundations of the Sunnah // online-pdf (english)

17. Także hadisy dotyczące Ru’yah (fakt że wierzący będą widzieć Allaha w życiu przyszłym), wszystkie z nich, nawet jeżeli nie są zgodne z ludzkim słuchem, i jeśli ten który je słyszy czuje do nich niechęć.

18. Zaprawdę obowiązkiem jest w nie wierzyć, i nie odrzucać ani jednego słowa z nich lub innych hadisów które zostały przekazane przez godnych zaufania, prawdomównych narratorów.

19. I nie sprzeczać się z nikim, nie polemizować, ani też nie uczyć się argumentacji [w takich kwestiach].

20. Zaprawdę, Kalaam1[teologiczna retoryka] w kwestiach Qadar, Ru’yah, Koranu i tym podobne są drogami znienawidzonymi i zabronionymi.

21. A osoba która się tym posługuje, nawet jeżeli dojdzie do prawdy własnymi słowami, nie należy do Ahl-us-Sunnah, do póki nie porzuci posługiwania się kalaam, i dopóki nie podda się i uwierzy w athâr [Narracje od Proroka i jego towarzyszy]”


1 Imâm al-Auzâ`ii (zmarł w 157H – rahimahullâh) powiedział:
„Spytałem az-Zuhrî’ego i Makhul’a o wersety które zawierają Atrybuty [Allaha], powiedzieli, 'Zostaw je takie jakimi są.'”(Sharh Usul-il-I`tiqâd (3/430), al-Lâlikâ’î / Dhammat-ut-Ta’wîl, str. 18, Ibn Qudâmah)

Al-Walîd bin Muslim (zm. 194H) powiedział:
„Pytałem Malik’a, al-Auza`i’ego, Layth’a bin Sa`d’a oraz Sufyân’a ath-Thaurî’ego o przekazy dotyczące Atrybutów [Allaha], wszyscy powiedzieli, 'Pozostaw je takimi jakie są nie pytając Jak?’.”(Ash-Sharî`ah, str. 314, al-Âdziurî / al-Asmâ’ was-Sifât, str. 453 / al-I`tiqâd str. 118, al-Bayhaqî)

Imâm Ahmad powiedział na temat hadisów dotyczących Ru’yah, Qadar, Qur’an, i Atrybutów Allaha:
„Hadisy te należy pozostawić dokładnie takimi jakie są – potwierdzamy je i nie porównujemy ich do niczego. Co do tego `ulemâ’ (uczeni) są zgodni.” (Manâqib Imâm Ahmad, str. 155-156, Ibn-ul-Dżauzî.)