٢ IMAN | wiara

Salafi?

Imâm adh-Dhahabî (rahimahullâh) źródło: Siyar A´lâm-in-Nubalâ, 4/45 Zostało autentycznie przekazane, że Imam ad-Dâraqutnî (zm. 385H) powiedział: „Nie ma niczego co bym bardziej nienawidził niż teologiczną retorykę (´Ilm-ul-Kalâm). Człowiek nigdy nie powininen się wdawać w teologiczną retorykę ani debaty. Przeciwnie, powinien być Salafî! [naśladować Salaf-us-Salih]” Salaf-us-Salih: Prawowierni poprzednicy. Prorok powiedział, „Najlepszą wspólnotą jest moja generacja, następnie… Czytaj… Salafi?