Cheap Ralph Lauren Ralph Lauren Canada Pandora Canada Cheap Pandora Canada Sale Cheap Pandora Charms Sale scarpe hogan outlet hogan outlet italia hogan outlet Ralph Lauren Australia

Ibn Taimiyyah na temat Madhabów (szkół prawnych)

Imam Ahmad bin Taymiyyah
(zm. 728H – rahimahullah)
źródło: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misriyyah (1/152)
streszczenie: Imâm Badr-ud-Dîn Muhammad bin ´Alî al-Hanbalî al-Ba´lî (zm. 777 – rahimahullah)

 

Jeśli chodzi o stwierdzenie że nie należy się ograniczać do jednego z czterech Imamów (madhab), to jest to słuszne, jeśli chce się przez to powiedzieć że nie należy się ograniczać do jedno z tych Imamów, ignorując innych. Jeśli zaś chce się przez to powiedzieć, że nie uznaje się żadnego z nich, i dokonuje własnych interpretacji, to człowiek taki praktycznie zawsze będzie błądzić. Faktem jest, że prawda zawarta w Szariacie nie wykracza poza te cztery szkoły prawne. Uczeni jednak mają różne opinie odnośnie prawdy która znajduje się poza czterema madhabami w niektórych kwestiach. Istnieją w tej kwestii dwie opinie, które zostały omówione w innych pismach1.

Człowiekowi często może się zdawać, że właściwa opinia nie jest głoszona przez żadną ze szkół prawnych. W rzeczywistości jednak opinia ta głoszona jest także przez nie.

Nie podlega jednak wątpliwości, że Allah nie nakazał nam byśmy ślepo naśladowali tych czterech Imamów, i nikogo innego. Żaden z uczonych tego nie mówi. To tak samo jakby powiedzieć, że hadisy przekazane zostały jedynie przez Buchariego i Muslima. Hadisy które ci dwaj Imamowie zebrali i uznane są jako autentyczne, zostały także zebrane przez wielu innych Imamów. Hadisy te uznawane są ponieważ są autentyczne, a nie dlatego że taka czy inna osoba dokonała ich kolekcji.

 


 

1Madżmû´-ul-Fatâwâ (2/219-220).

Tags: , , , , ,

Dżihad w Syrii?

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
źródło: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14482
(1434-06-30/2013-05-10)

 

Pytanie: Czy dozwolone jest udać się do Syrii by tam walczyć? Czy to jest rodzaj Dżihadu?

 

Odpowiedź: Niech człowiek wychwala Allaha że go ocalił od tej klęski. To (co się dzieje w Syrii to) fitnah. Nie należy tam jechać. Należy się trzymać od tego z daleka. Natomiast trzeba dużo się modlić, by Allah ocalił Muzułmanów i dał im zwycięstwo. Nie wolno tam jechać.

 

Po pierwsze człowiek ma rodzinę i rodziców1. Po drugie, wymagane jest zezwolenie władcy na Dżihad2. Oba te warunki muszą być spełnione; zezwolenie władcy, i zezwolenie rodzica. To zaś jest fitną, od której człowiek powinien trzymać się z daleka.


1Jednym z warunków Dżihadu, jest zezwolenie rodziców na uczestniczenie w nim. Hadisów w tej kwestii jest wiele. Wśród nich mamy przekaz `Abdullaha bin `Amra: „Pewien człowiek przyszedł spytać się Proroka (sall allahu alayhi wa sallam), by mu zezwolił uczestniczyć w Dżihadzie. Prorok go spytał: „Czy twoi rodzice żyją?” Człowiek odpowiedział że żyją. Prorok na to rzekł, „Zatem służ im””(Sahih al-Buchari, 3004 [Księga 56, hadis 213])

2Jest to warunek powszechnie znany, o czym świadczą wszystkie uznane księgi Fiqhu.

Tags: , , , , , ,

Czy dozwolone jest przelotne małżeństwo w podróży?

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
źródło: al-Farq bayn at-Taysîr ash-Shar´î wal-Mu´âsir
[http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4]

 

Pytanie: Czy dozwolone jest przelotne małżeństwo w podróży?
Szeich Fawzan: A cóż to za małżeństwo?

Pytanie: To rodzaj małżeństwa, gdzie młodzież żeni się na kilka dni podczas urlopu.
Szeich Fawzan: To jest Mut´ah. To religia Szyitów.

Tags: , , , , , , ,

Czy dozwolone jest wieszanie obrazów na których napisane są wersety Koraniczne?

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
źródło: http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/eg–07041434.mp3

Pytanie: Czy dozwolone jest wieszanie obrazów na których napisane są wersety Koraniczne?

Szeich Fawzan: Z tego co wiem, Salaf niczego takiego nie robili. Nie wieszali obrazów (znaków) na drogach, ścianach ni w domach. Tego typu praktyka nie była wśród nich znana. Jeszcze gorzej gdy wiesza się tego typu obrazy w Meczetach, jako że rozpraszają modlących się. Koranu nie należy wieszać w postaci obrazów. Nie należy go wieszać na ciele, zwierzętach, w samochodach czy na ścianach. Koran należy przechowywać wysoko w sercach i w Masâhif.

Tags: , , , , ,

Czy należy unikać krewnych których serca są martwe?

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
źródło: http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/eg–07041434.mp3

Pytanie: Jak mam postępować z krewnymi których serca są martwe? Czy mam ich odwiedzać, czy też obowiązkiem jest ich unikać?

Szeich Fawzan: Skąd możesz wiedzieć że mają martwe serca? Tego nie wiesz. Wiedza o tym jest tylko u Allaha. Wzywaj ich do Religii Allaha. Upominaj ich. Doradzaj im. Nie trać nadziei.

Tags: , , , ,

Islamski ubój rytualny

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
źródło: al-Minhah ar-Rabbâniyyah fî Szarh al-Arba´în an-Nawawiyyah, str. 166-167

 

Prorok (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) powiedział:

“Gdy dokonujecie uboju, róbcie to w jak najlepszy sposób. Ostrze ma być ostre, a zwierzę wypoczęte.”

Ubój może być aktem czci, zaś celem uboju jest pożywienie, bądź skrócenie cierpienia zwierzęcia (którego życia nie można uratować).

Nie znęcaj się nad zwierzęciem ciągnąc je i szarpiąc. Nie ciągnij je za uszy. Nie zarzynaj tępym nożem. Nie powalaj zwierzęcia na ziemie, by je trzymać w oczekiwaniu na śmierć. Wszystko to jest zakazane, ponieważ powoduje dodatkowe cierpienie.

Obowiązkiem jest dokonać uboju w najprostszy i najszybszy sposób. Gdy zwierze zostanie ubite, trzeba się upewnić czy nie żyje, zanim zacznie się je patroszyć i dzielić mięso. Zaczekaj aż zwierze przestanie się ruszać. Tak długo jak się rusza, ma duszę. Zostaw je w spokoju aż pewny będziesz że umarło. Dopiero wtedy można przystąpić do patroszenia i dzielenia.

Uboju ma dokonywać rzeźnik który jest biegły w swym fachu. Osoba która tego nie potrafi, nie może ubijać ani szkolić się na zwierzętach, jako że powoduje to cierpienie. Jedynie mistrz w swym fachu może ubijać.

Ubój ma być szybki i sprawny. Zwierzęcia nie wolno ciągnąć. Nie wolno go bić. Nie wolno go trzymać w zamknięciu przed ubojem. Ubój ma być jak najszybszy, i jak najmniej bolesny. Zwierze ma być wypoczęte. Tak Allah nakazał nam dokonywać uboju. To jest częścią naszej religii.

Tags: , , , , , , ,

Ludzie Księgi czy niewierni (kuffar)?

Surah al-Baqarah (Krowa), 2:62

إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

 

Tłumaczenie wg. Bielawskiego:
{Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!}

Tłumaczenie wg. Buczackiego:
{Muzułmanie, Żydzi, Chrzcścianie, Sabejczykowie, którzy wierzyć będą w Boga i w dzień sadu, oraz dobrze czynić będą, otrzymają za to nagrodę z rąk Jego i wolni będą od mąk i bojaźni.}(w jego numeracji jest to werset 59)

Tłumaczenie wg. Ali Unal:
(Nie jest prawdą to, co twierdzą żydzi, lecz to:) Ci, którzy wierzą (wyznają, że są muzułmanami) i ci, którzy wyznają judaizm, a także chrześcijanie i Sabejczycy (oraz ludzie innego wyznania) – ktokolwiek szczerze wierzy w Boga i Dzień Ostateczny i czyni dobre, prawe dzieła; z pewnością, ich nagroda jest u ich Pana; nie będą się lękać ani smucić.}

Tłumaczenie wg. Samera Jamousa:
{„Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy. Ktokolwiek spośród nich wierzy w Boga i w Dzień Ostatni i czyni dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!”}

Tłumaczenie wg. Hilaliego & Khana:
{Verily! Those who believe and those who are Jews and Christians, and Sabians, whoever believes in Allah and the Last Day and do righteous good deeds shall have their reward with their Lord, on them shall be no fear, nor shall they grieve.}

Tłumaczenie wg. Yusufa Aliego:
{Those who believe (in the Qur’an), and those who follow the Jewish (scriptures), and the Christians and the Sabians,- any who believe in Allah and the Last Day, and work righteousness, shall have their reward with their Lord; on them shall be no fear, nor shall they grieve.}

Tłumaczenie wg. Muhammada Asada:
{VERILY, those who have attained to faith [in this divine writ], as well as those who follow the Jewish faith, and the Christians, and the Sabians – all who believe in God and the Last Day and do righteous deeds – shall have their reward with their Sustainer; and no fear need they have, and neither shall they grieve.}

Pokrewny werset (5:69)

wg. tłumaczenia Bielawskiego:
{Zaprawdę, ci, którzy wierzą, ci, którzy wyznają judaizm, sabejczycy i chrześcijanie, ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro – niech się niczego nie obawiają; oni nie będą zasmuceni!}

wg. Buczackiego:
{Wierni, Żydzi, Sabcjczykowie i Chrześcianie, którzy wierzyć będą w Boga i dzień ostateczny, a żyć będą cnotliwie, wolni zostaną od bojaźni i udręczeń.} (w jego numeracji jest to werset 73)

wg. Hilaliego i Khana:
{Surely, those who believe (in the Oneness of Allah, in His Messenger Muhammad SAW and all that was revealed to him from Allah), those who are the Jews and the Sabians and the Christians, – whosoever believed in Allah and the Last Day, and worked righteousness, on them shall be no fear, nor shall they grieve.}

Wg. Yusufa Aliego:
{Those who believe (in the Qur’an), those who follow the Jewish (scriptures), and the Sabians and the Christians,- any who believe in Allah and the Last Day, and work righteousness,- on them shall be no fear, nor shall they grieve.}

werset 2:62إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخ

werset 5:69إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخ

W jednym i drugim jest warunek {من آمن بالله واليوم الآخ}

{Ktokolwiek wierzy w Boga i Dzień Ostateczny}

Tags: , , , , , , , , ,

Bezrobotny bo czeka na zaopatrzenie od Boga?

Szeich Salih al-Fawzan
źródło: Al-Irszad Ila Sahih al-I`tiqaad, 78

Umar Ibn Al-Khattab spytał pewną grupę ludzi z Jemenu, dlaczego nie pracują, mówiąc:

„Cóż wy za jedni?”

Odpowiedzieli: „Jesteśmy mutawakkilun”, (całą ufność pokładamy w Bogu)

Na to Umar odpowiedział: „Nic podobnego, jesteście muta’akkilun (ci którzy oczekują by inni ich karmili)! Ten zaś kto pokłada swą ufność w Bogu, najpierw sieje ziarno w ziemi, a następnie pokłada swą ufność w Allahu.”

Tags: , , , ,

Mój brat jest mym wrogiem, ponieważ ze mną się nie zgadza…

Szeich `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz
(zm. 1420H – rahimahullaah)
źródlo: Madżmu‘ul Fatawa wal-Maqalatul Mutanwwi’ah, 1/346

W religii Allaha nakazane jest, byśmy sprawiedliwie sądzili we wszystkich kwestiach. Al-Wala’ (miłość, lojalność) nie zależy od tego czy ktoś inny z tobą się zgadza, al-’Adaa (wrogość) nie wynika z tego że ktoś z tobą się nie zgadza. To wcale nie jest sprawiedliwością. Towarzysze Proroka (Sahabah - radiyallaahu ‘anhuma) mieli różne opinie w wielu kwestiach, a nie szkodziło to szczęściu i szczerości która między nimi istniała.

Tak więc wierzący sługa postępuje zgodnie z Prawem (Szari’ah), podąża za prawdą i daje pierwszeństwo dowodom. Mimo to, nie gnębi swego brata, nie jest wobec niego niesprawiedliwy, gdy powstają różnice opinii wynikające z Idżtihad (osobistego rozumowania), w kwestiach w których dowody nie są jasne. Dotyczy to także tych kwestii, gdzie różnice opinii istnieją z powodu różnych interpretacji dowodów.

Tags: , , , , ,

Kiedyś ludzie wiedzieli za co byli karani

Abû Nu’aym
źródło: Hilyatu Al-Auliyâ`, 2/271; Tarikh Dimishq, 53/226

Gdy Muhammad Ibn Sirin był zadłużony, pogrążony był w smutku z tego powodu. Powiedział: „Wiem że to z powodu grzechu który popełniłem czterdzieści lat temu.” Spytano go, jaki to grzech popełnił. Odpowiedział: „Czterdzieści lat temu powiedziałem do pewnego człowieka: Ya muflis! (ty bankrucie).”*

Al-Darani powiedział: „Z powodu małej ilości grzechów, ludzie ci wiedzieli za co są karani. My zaś mając na sumieniu tak wiele grzechów, nie wiemy za które z nich jesteśmy karani.”

* Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn powiedział, „Zostało przekazane od Bogobojnych Przodków, że ten kto krytykuje wierzącego za grzech który popełnił, nie opuści tego świata zanim sam w ten grzech popadnie.” (Liqa’ Bab il Maftuh, 118)

Tags: , , ,

Wysłanniku Allaha! Uratuj wspólnotę Muzułmańską…

Szeich `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz
(zm. 1420H – rahimahullah)
źródło: streszczone z „Iqâmat-ul-Barâhîn”

 

Wiersz ten został opublikowany w Kuwejckiej gazecie al-Mudżtama (14/4/1390), z okazji urodzin Proroka.

„Wysłanniku Allaha! Uratuj świat
który pogrążony jest w płomieniach wojen

Wysłanniku Allaha! Uratuj wspólnotę Muzułmańską
która w cieniach wątpliwość od dawna się kręci

Wysłanniku Allaha! Uratuj wspólnotę Muzułmańską
która w labiryncie smutku zagubiła swój wzrok

[...]

Przyśpiesz zwycięstwo
tak jak je przyspieszyłeś w bitwie al-Badr

Która obróciła słabość w zwycięstwo i przewagę
zaprawdę, Allah posiada moce których nie mogą ujrzeć”

 

Szeich Bin Baz powiedział:

„Być może autorka zapomniała, bądź nie wie że zwycięstwo leży tylko i wyłącznie w Rękach Allaha, i ani Prorok ani żadne inne stworzenie nim nie włada. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) powiedział w Koranie:

{pomoc pochodzi tylko od Boga, Potężnego, Mądrego} (Surah ‚Ali Imran, 3:126)

I powiedział:

{Jeśli pomoże wam Bóg, to nie będzie zwycięzcy nad wami! A jeśli On was pozostawi bez pomocy, to któż wam pomoże prócz Niego?! Niech więc wierzący zaufają Bogu!} (Surah ‚Ali Imran, 3:160)

Powszechnie wiadomo, co wynika z Tekstów jak i Idżma’, że Allah stworzył nas po to, byśmy go czcili. Zesłał Pisma i Wysłanników by nam objaśnili jak Go należy czcić. Powiedział (znaczenie):

{I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili.} (Surah adh-Dhariyat, 51:56)

{Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: „Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!”} (Surah an-Nahl, 16:36)

{My nie wysłaliśmy przed tobą żadnego posłańca, któremu nie dalibyśmy objawienia: „Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!”} (Surah al-Anbiya, 21:25)

{Alif. Lam. Ra. Oto Księga, której znaki są utwierdzone, następnie jasno przedstawione – od Mądrego, w pełni świadomego: „Nie czcijcie nikogo innego, jak tylko Boga! Ja jestem dla was, od Niego, ostrzegającym i zwiastunem radosnej nowiny.} (Surah Hud, 11:1-2)

Allah objaśnił nam w tych wersetach, że stworzył dżiny i ludzkość, byśmy Go czcili. Zakazał nam również, byśmy jakąkolwiek cześć oddawali komu innemu.

{Zostało im nakazane tylko, aby czcili Boga, wyznając szczerze Jego religię – tak jak hanifowie odprawiali modlitwę i dawali jałmużnę. To jest religia prawdziwa.} (Surah al-Baiyynah, 98:5)

{I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo innego, jak tylko Jego} (Surah al-Isra, 17:23)

{Czy szczera religia nie należy tylko do Boga? A ci, którzy sobie wzięli opiekunów poza nim: „My czcimy ich tylko dlatego, ażeby oni przybliżyli nas do Boga.” Zaprawdę, Bóg rozstrzygnie między nimi to, w czym się różnią. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą tego, kto jest kłamcą i niewdzięcznikiem!} (Surah az-Zumar, 39:3)

Wersetów o podobnym znaczeniu jest wiele. Wszystkie głoszą by cześć kierowana była jedynie do Allaha.

{Wzywajcie więc Boga, szczerze wyznając Jego religię, mimo sprzeciwu niewiernych.} (Surah Ghafir, 40:14)

{Miejsca oddawania czci są tylko dla Boga. Nie wzywajcie więc nikogo wraz z Bogiem!} (Surah al-Dżinn, 72:18)

Zakaz wzywania innych oprócz Allaha, obejmuje wszelkie stworzenie. Słowo „nikogo” w tymże wersecie jest nieokreślone. Odnosi się więc do wszystkich oprócz Allaha. Allah powiedział także

{I nie wzywaj, poza Bogiem, tego, co ci nie pomoże ani nie zaszkodzi…}

Werset ten skierowany był do Proroka – sall allahu alayhi wa sallam – mimo że wiadomo iż Allah uchronił go od bałwochwalstwa. Tak więc werset ten jest przestrogą dla innych. Allah powiedział dalej:

{…A jeśli to uczynisz, to znajdziesz się wówczas wśród niesprawiedliwych.}(Surah Yunus, 10:106)

Jeśli więc najlepszy i najszlachetniejszy człowiek, stałby się człowiekiem niesprawiedliwym wzywając innych niż Allaha, co mamy powiedzieć o innych ludziach którzy się tego dopuszczają?

Zaś słowo „niesprawiedliwość” (dhulm) oznacza bałwochwalstwo (szirk), o czym dowiadujemy się z innego wersetów:

{Niewierni są niesprawiedliwi!} (Surah al-Baqarah, 2:254)

{Oto powiedział Lokman do swego syna, napominając go: „Synu mój! Nie dodawaj Bogu żadnych współtowarzyszy! Zaprawdę, dodawanie współtowarzyszy to wielka niesprawiedliwość!”} (Surah Luqman, 31:13)

Wersety te, i wiele innych, oznajmiają że każdy akt czci kierowany do kogo innego niż Allaha – czy to ludzi zmarłych, posągów, drzew czy czego innego – jest aktem bałwochwalstwa. Takie jest właśnie znaczenie wyznania wiary „La iaha ill Allah” (nikt nie jest wart czci, prócz Allaha).

{Tak jest, ponieważ Bóg jest prawdą i ponieważ to, co wzywacie poza Nim, jest fałszem, i ponieważ Bóg jest Wyniosły, Wielki!} (Surah Luqman, 31:30)

To właśnie jest fundamentem Islamu. Jeśli fundament ten nie jest właściwy, wtedy akty czci i kultu nie będą właściwe. Allah powiedział:

{Zostało objawione tobie i tym, którzy byli przed tobą: „Jeśli dodajesz współtowarzyszy, to z pewnością twoje działanie będzie daremne i na pewno znajdziesz się wśród stratnych!”} (Surah az-Zumar, 39:65)

{To jest droga Boga, którą On prowadzi, kogo chce ze Swoich sług. A gdyby oni dodawali Jemu współtowarzyszy, to daremne byłoby dla nich to, co uczynili.} (Surah al-An’am, 6:88)

Tags: , , , , , ,

Wystrzegaj się nadgorliwości w Religii

Ibn ‚Abbas przekazał słowa Proroka – sall allahu alayhi wa sallam:

„Wystrzegaj się nadgorliwości w kwestiach religijnych, gdyż ci którzy byli przed wami, zostali zniszczeni z powodu religijnej nadgorliwości.”
(Sahih, Sunan an-Nasai’, Tom 3, Księga 4, hadith 3059 [eng. Ref.])

Tags: , ,

cheap ralph lauren ralph lauren outlet ralph lauren outlet UK Ralph Lauren Polo Shirts ralph lauren sale Ralph Lauren Polo UK Ralph Lauren Polo Outlet Cheap Ralph Lauren Polo Ralph Lauren Polo Sale Tiffany Sale Pandora Beads Pandora Charms Sale ralph lauren australia Outlet Ralph Lauren Polo Cheap Beats By Dre UK Sale