· Usul-us-Sunnah

Fundamenty Sunny: Dadżdżal, Jezus i iman (część 10)

Autor: Imam Ahmad bin Hanbal (zm. 241H)
Źródło: Foundations of the Sunnah // online-pdf (english)

35. Wiara w to że przyjdzie Masih-ud-Dadżdżal (antychryst), a między jego oczami napisane będzie kaf-fa-ra (kafir). Wiara w hadisy które nam zostały przekazane dotyczące jego. Wiara że tak się stanie.

36. Wiara w to, że Isa (ibn Maryam) zejdzie, i zabije go u wrota Ludd.

37. I wiara (Iman) składa się z mowy i czynów, wzrasta i maleje1 tak jak zostało to przekazane w narracji, „Najbardziej doskonały z wiernych względem wiary (Iman), jest ten z nich kto ma najlepsze maniery.”2


1 Al-Lâlikâ’ii (zm. 418H), że 'Abdur-Razzaq (As-San’ânî) powiedział, „Spotkałem sześćdziesięciu dwu Szeichów, wśród nich Ma’mar, al-Auzâ’î, ath-Thaurî, al-Walîd ibn Muhammad al-Quraszî, Yazîd ibn Sâ’sib, Hammad ibn Salamah, Hammad ibn Zaid, Sufyan ibn 'Uyainah, Szu’ayb ibn Harb, Wakî’ ibn al-Dżarraah, Maalik ibn Anas, Ibn Abi Laylaa, Ismâîl ibn Ayâsz, al-Walîd ibn Muslim, i innych których nie wymieniłem, każdy z nich mówił, „Wiara składa się z mowy i czynów, wzrasta i maleje.” (Szarh Usûl-I’tiqâd, 5/958)

2 Przekazał Abu Dawûd, nr 4682; At-Tirmidhi, nr 1162; Ahmad w Musnad, 2/25, 472 i 527; Ad-Dârimî, nr 2792; Ibn Hibbân w Sahih, nr 1926 i inni. Łańcuch jest autentyczny (Al-Albâni, as-Sahihah, 1/511, 513)