١ ISLAM | praktyka

Oddali się modlitwie zamiast wiedzy

Imâm al-Asbahânî
(zm. 535H – rahimahullâh)
Al-Targhîb wa Al-Tarhîb 3:98

Przekazane zostao że Imâm Muhammad bin Sîrîn – rahimahullâh – powiedział:

Byli ludzie, którzy odwrócili się od wiedzy i od uczonych, i w zamian oddalili się do swych komnat oddając się modlitwie, aż im skóra zeschła. Następnie zaczęli postępować sprzecznie z Sunną, przez co przepadli. Przysięgam na Allâha, nie ma osoby która postępuje bez wiedzy, która by nie zepsuła więcej niż sprostuje.