١ ISLAM | praktyka

wojna domowa w libii (Szeich Rabi bin Hadi al-Madkhali)

Na temat obecnej wojny domowej w Libii: Szeich Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî źródło: www.sahab.net ———————- Pytanie: Jak już mówiłem, walki toczą się w miastach Bani Łalid, Sitre i Sabha. Czy obowiązkiem Salafi i innych (muzułmanów) jest aby spełniać rozkazy i brać udział w wojnie, jeśli władca Libii tak rozkauje? Odpowiedź: Czy ci którzy walczą lepsi są niż Ali bin Abi Talib? Nie. Większość Sahabah (towarzyszy Proroka) nie brało udziału w tej wojnie. Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) zakazał nam uczestniczyć w fitnah (zamieszki, bunty). Allah ustalił że walczyć wolno jedynie po to by Jego Słowo było najwyższe. Żadna inna walka nie jest na drodze Allaha, i zakazane jest by muzułmanie w niej uczestniczyli. Walczyć można jeśli sztandar Islamu jest jasny i pewny, i jeśli nie ma wątpliwości co do tego że (wrogiem są) niewierni. Ja uznaję Kadafiego za niewiernego, ale razem z nim walczą ludzie których oszukał. Zarówno ci którzy giną w tej wojnie — która nie jest po to by wznieść słowo Allaha – jak i ci którzy zabijają innych… ich sytuacja jest bardzo poważna. Taka jest moja opinia. Jeśli walka nie jest po to by wywyższyć Słowo Allaha, i nie wznoszą słowa Allaha, i Tauhidu, i sunny Wysłannika (sall allahu alayhi wa sallam), nikomu nie wolno brać w tym udziału. Nigdy. Jeśli walczą mając życie ziemskie jako cel, demokrację, i tym podobne, to muzułmanin ma się trzymać od tego z daleka. Muzułmanin może tylko walczyć by Słowo Allaha było wywyższone.

Dodaj komentarz