· Tafsir

Jeśliby Miłosierny miał potomstwo, to ja pierwszy bym mu oddawał cześć.

Abûl Fidâ Ismâ`il Ibn Kathir (zm. 774H – rahimahullah) źródło: Tafsir Surah az-Zuhruf, 43:81 {Powiedz: „Jeśli Miłosierny posiada syna, ja jestem pierwszy z czcicieli!”} (Surah az-Zuhruf, 43:81 [Bielawski]) {Powiedz: „Jeśliby Miłosierny miał potomstwo, to ja pierwszy bym mu oddawał cześć.”} (Surah az-Zuhruf, 43:81 [Ali Ünal]) znaczy, 'jeżeli by tak było, to czcił bym Boga zgodnie… Czytaj… Jeśliby Miłosierny miał potomstwo, to ja pierwszy bym mu oddawał cześć.

· Usul-us-Sunnah

Fundamenty Sunny: Dadżdżal, Jezus i iman (część 10)

Autor: Imam Ahmad bin Hanbal (zm. 241H) Źródło: Foundations of the Sunnah // online-pdf (english) 35. Wiara w to że przyjdzie Masih-ud-Dadżdżal (antychryst), a między jego oczami napisane będzie kaf-fa-ra (kafir). Wiara w hadisy które nam zostały przekazane dotyczące jego. Wiara że tak się stanie. 36. Wiara w to, że Isa (ibn Maryam) zejdzie, i… Czytaj… Fundamenty Sunny: Dadżdżal, Jezus i iman (część 10)

١ ISLAM | praktyka

Warunki islamskiego uboju (halal)

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (zm. 620H – rahimahullah) źródło: al-Mughnî (13/311) Wymówienie Imienia Allâha przy uboju jest warunkiem każdego kto umyślnie zarzyna zwierzę. Warunek ten obowiązuje bez względu na to czy rzeźnik jest muzułmaninem, żydem czy chrześcijaninem. Jeżeli żyd lub chrześcijanin umyślnie nie wymówi Imienia Allâha (Boga), lub jeśli wymówi imię kogoś innego, to… Czytaj… Warunki islamskiego uboju (halal)

٣ IHSAN | doskonałość

Jezus syn Marii o życiu przyszłym

Imâm Abû Dâwûd as-Sidżistânî źródło: Kitâb-uz-Zuhd, str. 31; przekaz ten uznany został jako Hasan (dobry) przez jej korektora Zostało przekazane, że `Îsâ bin Maryam ([Jezus Syn Marii] sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) powiedział: „Pracujecie dla tego świata, na którym zaopatrzenie znajdziecie bez pracy, lecz nie pracujecie dla życia przyszłego w którym zaopatrzenie znajdziecie jedynie za… Czytaj… Jezus syn Marii o życiu przyszłym

٢ IMAN | wiara

Jezus żyje!

Komitet Fatw w Arabii Saudyjskiej źródło: Fatâwa Al-Ladżnah Al-Dâimah, tom 3, fatwa nr. 1621 [www.alifta.com] `Abdullah ibn Qa`ud, `Abdullah ibn Ghudayyan, `Abdul-Razzaq `Afify, `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz Isa ibn Mariam (Jezus syn Marii) عليهما السلام żyje, a Żydzi go nie zabili, ani nie ukrzyżowali mimo iż tak im się wydawało. Faktem jest, że Bóg wzniósł go do Nieba,… Czytaj… Jezus żyje!

٢ IMAN | wiara

Znaki przed Dniem Sądu Ostatecznego: Powrót Jezusa syna Marii

Muhammad Ibn Saalih Al-Uthaimin Źródło: Szarh Lumuatul Itiqaad Imaama Ibn Qudaamah [str. 105-110] Powrót Isa Ibn Marjam udowodnione jest w Quranie oraz Sunnie i jednogłośnej zgodzie uczonych Muzułmańskich, Allah mówi (w znaczeniu słów): {I nie ma nikogo spośród ludu Księgi, kto by nie uwierzył w niego (Jezusa) przed jego śmiercią.} (Koran, 4:159) Odnosi się to… Czytaj… Znaki przed Dniem Sądu Ostatecznego: Powrót Jezusa syna Marii