٢ IMAN | wiara

Jezus żyje!

Komitet Fatw w Arabii Saudyjskiej
źródło: Fatâwa Al-Ladżnah Al-Dâimah, tom 3, fatwa nr. 1621
[www.alifta.com]

`Abdullah ibn Qa`ud, `Abdullah ibn Ghudayyan, `Abdul-Razzaq `Afify, `Abdul-`Aziz ibn `Abdullah ibn Baz

Isa ibn Mariam (Jezus syn Marii) عليهما السلام żyje, a Żydzi go nie zabili, ani nie ukrzyżowali mimo iż tak im się wydawało. Faktem jest, że Bóg wzniósł go do Nieba, jego ciało i duszę, i jest on obecnie w Niebiosach. Dowodem jest następujący werset w Koranie:

{i za to, że powiedzieli: „zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, posłańca Boga” – podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało; i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu; oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem; oni Go nie zabili z pewnością.} (Surah an-Nisa, 4:157)

—-

(część 3, str. 306)

Tak więc Allah odpiera zarzuty żydów twierdzących że zabili i ukrzyżowali Jezusa Syna Marii. Allah wzniósł Jezusa do Niebios, honorując go w ten sposób poprzez swe Miłosierdzie. Jest to także jednym ze znaków Boga, którymi obdarza kogo zechce ze swych Wysłanników i Proroków, a znaków tych Podarował Jezusowi wiele.

Słowo {przeciwnie!} które Bóg użył w następnym wersecie {Przeciwnie! Wyniósł Go Bóg do Siebie! Bóg jest potężny, mądry!} (Surah an-Nisa, 4:158), dowodzi że Allah wzniósł Jezusa ciałem i duszą, obalając w ten sposób twierdzenie żydów. Ukrzyżowane jest ciało, i jeśli chodziłoby tylko o wzniesienie duszy Jezusa, to nie obalałoby to ich stwierdzenia że go ukrzyżowali.

Tak samo opisanie Jezusa imieniem w tym wersecie, dowodzi że wzniesiony został Jezus swym ciałem i duszą. Co więcej, wzniesienie ciała i duszy Jezusa dowodzi o Potędze, Mądrości i Mocy Allaha, którą Wspiera kogo zeche z pośród swych Proroków i Wysłanników. Allah mówi też o tym na końcu tego wersetu {Bóg jest potężny, mądry!}