٢ IMAN | wiara

Znaki przed Dniem Sądu Ostatecznego: Powrót Jezusa syna Marii

Muhammad Ibn Saalih Al-Uthaimin
Źródło: Szarh Lumuatul Itiqaad Imaama Ibn Qudaamah [str. 105-110]

Powrót Isa Ibn Marjam udowodnione jest w Quranie oraz Sunnie i jednogłośnej zgodzie uczonych Muzułmańskich, Allah mówi (w znaczeniu słów): {I nie ma nikogo spośród ludu Księgi, kto by nie uwierzył w niego (Jezusa) przed jego śmiercią.} (Koran, 4:159)

Odnosi się to do śmierci Isa, która będzie miała miejsce po jego zejściu, jak zostało objaśnione przez Abu Hurajrę. Prorok, pokój z nim, powiedział: „Przysięgam na Allaha, Isa Ibn Marjam naprawdę zejdzie sądząc (ludzkość) ze sprawiedliwością.”

Ten hadis jest uznany.

Muzułmanie są jednogłośnie zgodni odnośnie jego powrotu. Zejdzie przy białym minarecie na
wschodzie Damaszku, umieszczając ręce na skrzydłach dwóch aniołów. Nie będzie wtedy możliwe dla niewierzącego, aby poczuł zapach jego oddechu, nie umierając. A jego oddech rozciągnie się na taką odległość, jaką jego wzrok dosięgnie. Będzie szukał Dadżdżala (antychrsta) dopóki dotrze do niego przez bramę Ludd, gdzie go zabije. Złamie krzyż i zniesie dżizjah (podatek pobierany od niewierzących). A pokłon (czci) będzie tylko jeden – dla Allaha, Pana wszechświata. Wykona również Hadżdż i Umrę. Wszystko to potwierdzone jest w Sahih Muslim, a niektóre z tych rzeczy w obu Sahih.

Imam Ahmad i Abu Daud przekazali, że „Isa pozostanie czterdzieści lat po zabiciu Dadżdżala. Potem umrze i Muzułmanie pomodlą się modlitwę pogrzebową (Dżanaazah) za niego.” Al Buchari wspomniał w swoim At Tarih, że będzie pochowany koło Proroka (pokój z nim), a Allah we najlepiej.