٣ IHSAN | doskonałość

Jezus syn Marii o życiu przyszłym

Imâm Abû Dâwûd as-Sidżistânî
źródło: Kitâb-uz-Zuhd, str. 31; przekaz ten uznany został jako Hasan (dobry) przez jej korektora

Zostało przekazane, że `Îsâ bin Maryam ([Jezus Syn Marii] sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) powiedział:
„Pracujecie dla tego świata, na którym zaopatrzenie znajdziecie bez pracy, lecz nie pracujecie dla życia przyszłego w którym zaopatrzenie znajdziecie jedynie za pomocą pracy.”