٣ IHSAN | doskonałość

Jak widzisz swe czyny?

Imam adh-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ` 4:586.   Al-Hasan Al-Basrî – niech Allâh będzie z niego zadowolony – powiedział:   Osoba szczerze wierząca (mu’min) najlepsze wykonuje czyny, mimo to najbardziej się o nie obawia (czy zostaną one przyjęte od niej czy nie). Gdyby wydała na jałmużnę majątek, wielkości góry Uhud, nie… Czytaj… Jak widzisz swe czyny?

٣ IHSAN | doskonałość

Każda wspólnota ma swego bożka, a bożkiem tej wspólnoty jest pieniądz

Imam Szams-ud-Din Ibn Muflih (zm. 763H – rahimahullah) źródło: al-Âdâb asz-Szar´iyyah, 3/464 al-Hasan al-Basrî (rahimahullâh) powiedział: „Każda wspólnota ma swego bożka, a bożkiem tej wspólnoty jest pieniądz.” Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział: „Nie obawiam się że dotknie was ubóstwo, ale obawiam się że będziecie ze sobą rywalizować.” (Przekazał al-Hakim (2/543) i inni. Al-Hakim… Czytaj… Każda wspólnota ma swego bożka, a bożkiem tej wspólnoty jest pieniądz

· Riyad-us-Salihin, ٣ IHSAN | doskonałość

Im więcej nagromadzą w tym życiu, tym więcej stracą z życia przyszłego

Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział: „Na Allaha! Nie boję się o wasze ubóstwo” co znaczy że nie obawiał się że staniemy się biedni, ponieważ świat zostanie przed nami otwarty, „lecz boję się, że zaczniecie żyć w przepychu tak jak nacje które was poprzedziły, przez co zaczniecie rywalizować ze sobą, tak jak i oni ze sobą rywalizowali, i zniszczy to was, tak jak i ich zniszczyło.” (Sahih al-Buchari i Sahih Muslim)… Czytaj… Im więcej nagromadzą w tym życiu, tym więcej stracą z życia przyszłego

٣ IHSAN | doskonałość

Przecież bierzesz z własnej kieszeni

Ibn Radżab al-Hanbali (zm. 795H – rahimahullah) źródło:  Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str. 359 Im większą część życia ziemskiego człowiek nagromadzi, tym mniejszy jego poziom w życiu przyszłym. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) powiedział: „Sługa Boży nie bierze nic z tego życia, jednocześnie nie obniżając swego poziomu  u Allaha, nawet jeśli byłby szlachetnym człowiekiem.” al-Fudhayl bin ´Iyâdh… Czytaj… Przecież bierzesz z własnej kieszeni

٣ IHSAN | doskonałość

Wiedza jest honorem

Ibn ‘Abd Al-Barr (zm. 463H – rahimahullah) Źródło: Dżâmi´ Bayân-il-´Ilm,  1/118 Sufyân ath-Thaurî (rahimahullâh) powiedział do pewnego araba: „Biada tobie! Szukaj wiedzy! Obawiam się że wiedza was opuści, i przyjdzie do innych narodów a wy będziecie poniżeni. Wiedza jest honorem w życiu doczesnym i w życiu wiecznym.”

٢ IMAN | wiara

Dwie pary oczu

Imam Ad-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ`, 4/543 Khâlid bin Ma’dân powiedział: Każda osoba ma dwie pary oczu. Jedną w głowie, którymi postrzega to co dzieje się na tym świecie, i jedną w sercu, którymi postrzega życie przyszłe. Jeśli Allâh chce dobra dla swego sługi, otwiera mu oczy jego serca, tak że… Czytaj… Dwie pary oczu

٣ IHSAN | doskonałość

Szukaj wiedzy a osiągniesz az-zuhd

’Abdullah Ibn Al-Mubârak (zm. 181H – rahimahullah) źrółdo: Al-Zuhd wa Al-Raqâ`iq, tom 1, str. 156 Al-Hasan Al-Basrî (zm. 110H – rahimahullah) powiedział: Gdy człowiek poszukuje wiedzy, nie potrwa długo zanim widać ją będzie w jego pokorze, wzroku, mowie, rękoczynach, modlitwie oraz obojętności względem życia doczesnego (az-zuhd). I gdy człowiek zdobędzie część wiedzy i będzie zgodnie… Czytaj… Szukaj wiedzy a osiągniesz az-zuhd

٣ IHSAN | doskonałość

Nie bagatelizuj trzech

Imam adh-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’, 17/251 ‘Abdullâh bin Al-Mubârak rahimahullaah powiedział: Prawdą jest, że inteligentna osoba nie bagatelizuje trzech: uczonych, władców, oraz swych braci [muzułmanów]. Ktokolwiek bagatelizuje uczonych straci życie przyszłe, ktokolwiek bagatelizuje władców straci życie ziemskie, a ktokolwiek bagatelizuje swych braci, ten straci dobry charakter i postępowanie.

٣ IHSAN | doskonałość

Praca dla życia przyszłego

Al-Khatib al-Baghdadi (zm. 463H – rahimahullah) Iqtida’ al-’ilm al-’amal Sahl ibn 'Abdillah powiedział: Cała wiedza jest ziemska, zaś postępowanie według niej jest dla życia przyszłego. Nr 20 Mudżahid powiedział o wersecie {Lecz poszukuj wśród tego, co ci dał Bóg, siedziby ostatecznej! Nie zapominaj twojego udziału na tym świecie i czyń dobrze, tak jak czyni dobrze… Czytaj… Praca dla życia przyszłego

٣ IHSAN | doskonałość

Dobre maniery, wiedza, mądrość, zuhd… aż osiągniesz zadowolenie Allaha

Al-Khatib al-Baghdadi (zm. 463H – rahimahullah) Iqtida’ al-’ilm al-’amal, nr. 27 Yusuf bin al-Husayn powiedział: Dobre maniery dadzą ci zrozumienie wiedzy. Wiedza sprostuje twe czyny. Czyny dadzą ci mądrość. Mądrość pozwoli ci zrozumieć i osiągnąć az-Zuhd (ascetyzm). Poprzez Az-Zuhd zrezygnujesz z życia doczesnego. Rezygnując z życia doczesnego, zaczniesz tęsknić za życiem przyszłym. Tęskniąc za życiem… Czytaj… Dobre maniery, wiedza, mądrość, zuhd… aż osiągniesz zadowolenie Allaha

٣ IHSAN | doskonałość

Az-Zuhd i al-Wara’

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn źródło: Fadhl az-Zuhd fi-Dunyah, objaśnienie Riyadh-us-Salihin Mówi się o Al-Wara’ (pobożność) i az-Zuhd (ascetyzm). Które z nich ma wyższy poziom, i jaka jest między nimi różnica? Az-Zuhd jest bardziej doskonały niż al-Wara’, a różnica między nimi jest taka, że al-Wara’ to unikanie tego co szkodzi, az-Zuhd zaś to unikanie tego co… Czytaj… Az-Zuhd i al-Wara’