٢ IMAN | wiara

Dwie pary oczu

Imam Ad-Dhahabî
(zm. 748H – rahimahullah)
źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ`, 4/543

Khâlid bin Ma’dân powiedział:

Każda osoba ma dwie pary oczu. Jedną w głowie, którymi postrzega to co dzieje się na tym świecie, i jedną w sercu, którymi postrzega życie przyszłe. Jeśli Allâh chce dobra dla swego sługi, otwiera mu oczy jego serca, tak że widzi obietnice świata skrytego. Tak też zostaje ocalony od skrytych [kar] poprzez skryte [wynagrodzenie].