٣ IHSAN | doskonałość

Szukaj wiedzy a osiągniesz az-zuhd

’Abdullah Ibn Al-Mubârak
(zm. 181H – rahimahullah)
źrółdo: Al-Zuhd wa Al-Raqâ`iq, tom 1, str. 156

Al-Hasan Al-Basrî (zm. 110H – rahimahullah) powiedział:

Gdy człowiek poszukuje wiedzy, nie potrwa długo zanim widać ją będzie w jego pokorze, wzroku, mowie, rękoczynach, modlitwie oraz obojętności względem życia doczesnego (az-zuhd). I gdy człowiek zdobędzie część wiedzy i będzie zgodnie z nią postępował, będzie to dla niego lepsze niż cały świat i wszystko co w nim się znajduje – tak że gdyby go posiadał wymienił by go na życie przyszłe.