· Riyad-us-Salihin, ٣ IHSAN | doskonałość

Im więcej nagromadzą w tym życiu, tym więcej stracą z życia przyszłego

Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział: „Na Allaha! Nie boję się o wasze ubóstwo” co znaczy że nie obawiał się że staniemy się biedni, ponieważ świat zostanie przed nami otwarty, „lecz boję się, że zaczniecie żyć w przepychu tak jak nacje które was poprzedziły, przez co zaczniecie rywalizować ze sobą, tak jak i oni ze sobą rywalizowali, i zniszczy to was, tak jak i ich zniszczyło.” (Sahih al-Buchari i Sahih Muslim)… Czytaj… Im więcej nagromadzą w tym życiu, tym więcej stracą z życia przyszłego

٣ IHSAN | doskonałość

Przecież bierzesz z własnej kieszeni

Ibn Radżab al-Hanbali (zm. 795H – rahimahullah) źródło:  Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str. 359 Im większą część życia ziemskiego człowiek nagromadzi, tym mniejszy jego poziom w życiu przyszłym. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) powiedział: „Sługa Boży nie bierze nic z tego życia, jednocześnie nie obniżając swego poziomu  u Allaha, nawet jeśli byłby szlachetnym człowiekiem.” al-Fudhayl bin ´Iyâdh… Czytaj… Przecież bierzesz z własnej kieszeni

٣ IHSAN | doskonałość

Salafi są przeciwni Sufizmowi?

’Abdullâh ibn Muhammad ibn ´Abdil-Wahhâb* źródło: ad-Durar as-Saniyyah, 1/241 Nie jesteśmy przeciwko Sufiyyah (sufizm), oraz oczyszczaniu własnego wnętrza od grzechów serca i czynów, tak długo jak człowiek postępuje zgodnie z Szari’ah, oraz wg właściwej metodologii (manhadź). * ‘Abdullâh był drugim synem Imama Muhammada ibn ´Abdil-Wahhâba

٣ IHSAN | doskonałość

Szukaj wiedzy a osiągniesz az-zuhd

’Abdullah Ibn Al-Mubârak (zm. 181H – rahimahullah) źrółdo: Al-Zuhd wa Al-Raqâ`iq, tom 1, str. 156 Al-Hasan Al-Basrî (zm. 110H – rahimahullah) powiedział: Gdy człowiek poszukuje wiedzy, nie potrwa długo zanim widać ją będzie w jego pokorze, wzroku, mowie, rękoczynach, modlitwie oraz obojętności względem życia doczesnego (az-zuhd). I gdy człowiek zdobędzie część wiedzy i będzie zgodnie… Czytaj… Szukaj wiedzy a osiągniesz az-zuhd

٣ IHSAN | doskonałość

Dobre maniery, wiedza, mądrość, zuhd… aż osiągniesz zadowolenie Allaha

Al-Khatib al-Baghdadi (zm. 463H – rahimahullah) Iqtida’ al-’ilm al-’amal, nr. 27 Yusuf bin al-Husayn powiedział: Dobre maniery dadzą ci zrozumienie wiedzy. Wiedza sprostuje twe czyny. Czyny dadzą ci mądrość. Mądrość pozwoli ci zrozumieć i osiągnąć az-Zuhd (ascetyzm). Poprzez Az-Zuhd zrezygnujesz z życia doczesnego. Rezygnując z życia doczesnego, zaczniesz tęsknić za życiem przyszłym. Tęskniąc za życiem… Czytaj… Dobre maniery, wiedza, mądrość, zuhd… aż osiągniesz zadowolenie Allaha

٣ IHSAN | doskonałość

Az-Zuhd i al-Wara’

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn źródło: Fadhl az-Zuhd fi-Dunyah, objaśnienie Riyadh-us-Salihin Mówi się o Al-Wara’ (pobożność) i az-Zuhd (ascetyzm). Które z nich ma wyższy poziom, i jaka jest między nimi różnica? Az-Zuhd jest bardziej doskonały niż al-Wara’, a różnica między nimi jest taka, że al-Wara’ to unikanie tego co szkodzi, az-Zuhd zaś to unikanie tego co… Czytaj… Az-Zuhd i al-Wara’

٣ IHSAN | doskonałość

Prawdziwy ascetyzm

Abd ar-Rahman ibn Nasir as-Sa’di źródło: Taysir-ur-Karim, str. 449 Prawdziwy ascetyzm (az-zuhd) polega na tym aby trzymać się z daleka od wszystkiego co nie potrzebne, i dążyć do wszystkiego co korzystne.

٣ IHSAN | doskonałość

Cztery oznaki nikczemności

Ibn Abî Al-Dunyâ źródło: Kitâb Az-Zuhd, art. 36 Przekazane zostało że Al-Hasan Al-Basrî – niech Allâh będzie dla niego Miłosierny – powiedział: Oto cztery znaki nikczemności: twarde serce, suche oczy [które nigdy nie ronią łzy], przewlekła nadzieja [w stosunku do tego życia], oraz chciwość i zapał w gromadzeniu rzeczy materialnych [dunyâ].

٥ ​​​SIRAH | historia

Ibrâhîm bin Adham

Imam ad-Dhahabi Siyar A’lâm Al-Nubalâ` 7/393 Ibrâhîm bin Adham, zmarł w 162 roku Hidżry. Był królem w Balch (dzisiejszy Afganistan), lecz abdykował i szukając życia przyszłego oddał się ascezie (az-zuhd). Yahya bin Yaman przekazał, że gdy Sufyan ath-Thauri siedział w jego towarzystwie, to się nie odzywał. Ad-Dhahabi powiedział o nim: „wzór do naśladowania, imam i przywódca… Czytaj… Ibrâhîm bin Adham

٣ IHSAN | doskonałość

Zły władca, uczony i podwładny

Imam Ad-Dhahabî źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ` 8/458, 7/393 Ibrâhîm bin Adham (zm. 162H) powiedział: „Jeśli władca nie jest sprawiedliwy, to jest jak złodziej. Jeśli uczony nie jest pobożny, jest jak wilk. Jeśli ktoś poniża się przed kim innym niż Allahem, jest jak pies.” (8/458) Powiedział też: „Sługa który pragnie osiągnąć popularność nie jest szczery wobec… Czytaj… Zły władca, uczony i podwładny