٣ IHSAN | doskonałość

Życie to podobne jest do węża

Ibn Abî Al-Dunyâ
źródło: Kitâb Al-Zuhd, art. 164.

Przekazane zostało, że ‘Alî bin Abî Tâlib napisał do Salmâma Al-Farsî – niech Allâh będzie z ich obu zadowolony:
„Życie to (dunyâ) podobne jest do węża: miękkie w dotyku, a jego jad cię uśmierci. Odwróć się więc od tego co ci imponuje, gdyż zostaje ci tak niewiele. Nie przejmuj się nim (życiem), ponieważ pewny jesteś że się z nim rozstaniesz.”