Cheap Ralph Lauren Ralph Lauren Canada Pandora Canada Cheap Pandora Canada Sale Cheap Pandora Charms Sale scarpe hogan outlet hogan outlet italia hogan outlet Ralph Lauren Australia

„Ja jestem miastem wiedzy, a ‚Ali jest jego bramą.”

Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 3/63   Hadith o treści: „Ja jestem miastem wiedzy, a ‚Ali jest jego bramą.” jest fałszywy. Prorok sall allahu alayhi wa sallam jest miastem wiedzy, a jego bramy to jego Towarzysze.

Tagi: , , , ,

Fundamenty Sunny: Najlepsi muzułmanie (część 12)

Autor: Imam Ahmad bin Hanbal (zm. 241H) Źródło: Foundations of the Sunnah // online-pdf (english) 38. Najlepsi z tej wspólnoty (ummah) po Proroku (sall allahu alayhi wa sallam) to Abu Bakr as-Siddiq, następnie ‚Umar ibn al-Khattab, następnie ‚Uthman bin Afffân. 39. Dajemy pierwszeństwo tym trzem, tak jak Towarzysze Wysłannika dali im pierwszeństwo. Nigdy nie różnili [...]

Tagi: , , , , , , , , ,

Skromność ‚Aliego i pierwszeństwo Abu Bakra i ‚Umara

Sahih al-Buchari Tom. 5, Księga 57, Hadith 20 (eng. Trans.)   Przekazał Muhammad bin Al-Hanafiya: Spytałem mego Ojca (`Aliego bin Abi Taliba), „Jacy ludzie są najlepsi spośród ludzi po Wysłanniku Allaha ?” Odpowiedział, „Abu Bakr.” Spytałem, „A następnie?” Odpowiedział, „Następnie `Umar.” Bałem się że następnie wspomni o ‚Uthmanie, więc powiedziałem, „A następnie ty?” Odpowiedział, „Ja [...]

Tagi: , , , , ,

Mam go uwolnić, mimo że przysiągł że cię zabije?

Muhammad ibn al-Hasan asz-Szaybani (zm. 189H – rahimahullah) źródło: Kitab as-Siyar as-Saghir, Str. 75, 133   Abu Sulayman al-Dżuzdżani powiedział, Muhammad bin al-Hasan przekazał nam od al-Adżlaha bin ‚Abdullaha, od Salamy bin Kuhayla, od Kathira bin Tamra al-Hadramiego: Wszedłem do Meczetu w Kufie, gdzie ujrzałem pięciu mężczyzn przeklinających (Kalifa) ‚Aliego (bin Abi Taliba). Jeden z [...]

Tagi: , , , ,

Imam Dża’far as-Sadiq

Imam Ad-Dhahabî (zm. 748H – rahimahullah) źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ`, tom 6, str 259   Przekazał ‚Abdul-Dżabbar ibn Al-Abbas al-Hamadani: „Dża’far as-Sadiq przyszedł do nich, gdy wyruszali w podróż do Medyny, i powiedział: „Z Wolą Allaha jesteście spośród najlepszych ludzi z waszego kraju, przekażcie im więc to co mówię: Ten kto twierdzi że jestem nieomylnym [...]

Tagi: , , , , , , ,

Życie ziemskie

Ibn Abî Al-Dunyâ źródło: Dham Al-Dunyâ, nr 17. Przekazane zostało że ludzie poprosili Alî bin Abî Tâlib – radiallahu ‚anhu – aby im opisał życie ziemskie (dunyâ). Odpowiedział: Chcecie długi opis, czy krótki? Odpowiedzieli, „Krótki.” Powiedział, „Dozwolone rzeczy (halâl), z nich będziecie rozliczeni, zakazane rzeczy (harâm) [prowadzą do] Ognia Piekielnego.

Tagi: , , , , ,

Heretykiem jest ten który nie docenia sahabah

Ibn Abî Zamanîn źródło: Usûl Al-Sunnah, nr 189 Przekazane zostało że Ayyûb Al-Sakhtiyânî* powiedział: Ktokolwiek kocha Abû Bakra popiera religię, ktokolwiek kocha ‘Umara uprzątnął drogę, ktokolwiek kocha ‘Uthmâna został oświetlony światłem Allâha, i ktokolwiek kocha ‘Alîego uchwycił za najpewniejszy uchwyt. Ktokolwiek dobrze mówi o towarzyszach Wysłannika Allâha (sall allahu alayhi wa sallam), ten wolny jest [...]

Tagi: , , , , , , , ,

Życie to podobne jest do węża

Ibn Abî Al-Dunyâ źródło: Kitâb Al-Zuhd, art. 164. Przekazane zostało, że ‘Alî bin Abî Tâlib napisał do Salmâma Al-Farsî – niech Allâh będzie z ich obu zadowolony: „Życie to (dunyâ) podobne jest do węża: miękkie w dotyku, a jego jad cię uśmierci. Odwróć się więc od tego co ci imponuje, gdyż zostaje ci tak niewiele. [...]

Tagi: , , ,

Ten do piekła a tamten do nieba

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân źródło: Szarh ´Aqîdat-il-Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, str. 116 Ahl-us-Sunnah wal-Dżamâ´ah nie potwierdzają, że konkretna osoba znajdzie się w Raju, bez względu na to jak bardzo jest bogobojna. Nie potwierdzają też piekła nikomu, nawet jeśli jest niewiernym. Nie wolno mówić, że taka czy inna osoba znajdzie się w piekle czy w [...]

Tagi: , , , , , , , , ,

Wojny między Ali i Mu’awiyah

Ibn Taimiyyah źródło: al-Minhaj, 6/236 Ibn Sirin powiedział: Gdy wojny między Alim i Mu’awiyą miały miejsce, żyło około 10.000 sahabów. Nawet 30 z nich nie brało udziału w tych bitwach.

Tagi: , , ,

Ten kto nie znami jest niewiernym?

Ibn Taimiyyah źródło: al-Minhadż, 5/240-244 Gdy Salaf mówią, że ten kto wierzy w coś co neguje Islam staje się niewiernym (kafir), to jest to ostrzeżenie. Nie należy przez to rozumieć, że każdy kto w to coś wierzy staje się niewiernym, gdyż możliwe jest że zapłątał się w to z powodu niewiedzy lub błędnego zrozumienia. Nie [...]

Tagi: , , , , , , ,

As-San’ani był szyitą?

Imam adh-Dhahabi źródło: at-Tadhkirah 1/313 Uczeni krytykowali ‚Abdur-Razzaq as-San’ani, mówiąc że był Szyitą. Nie był on jednak ekstremalny. Kochał ‚Aliego, i nienawidził tych którzy przeiwko niemu walczyli. Powiedział: Przysięgam na Allaha, że nigdy nie uważałem że ‚Ali jest lepszy niż Abu Bakr i ‚Umar.

Tagi: , , , ,

cheap ralph lauren ralph lauren outlet ralph lauren outlet UK Ralph Lauren Polo Shirts ralph lauren sale Ralph Lauren Polo UK Ralph Lauren Polo Outlet Cheap Ralph Lauren Polo Ralph Lauren Polo Sale Tiffany Sale Pandora Beads Pandora Charms Sale ralph lauren australia Outlet Ralph Lauren Polo Cheap Beats By Dre UK Sale