· Szyizm, ٥ ​​​SIRAH | historia

Imam Dża’far as-Sadiq

Imam Ad-Dhahabî
(zm. 748H – rahimahullah)
źródło: Siyar A’lâm Al-Nubalâ`, tom 6, str 259

 

Przekazał 'Abdul-Dżabbar ibn Al-Abbas al-Hamadani:

„Dża’far as-Sadiq przyszedł do nich, gdy wyruszali w podróż do Medyny, i powiedział: „Z Wolą Allaha jesteście spośród najlepszych ludzi z waszego kraju, przekażcie im więc to co mówię: Ten kto twierdzi że jestem nieomylnym Imamem któremu należy być posłusznym, nie mam z nim nic wspólnego. Ten kto twierdzi że odcinam się od Abu Bakra i 'Umara, nie mam z nim nic wspólnego.”