· Tafsir, ٣ IHSAN | doskonałość

Zło dobrem zwyciężaj

Tafsir Ibn Kathir
Surat Fussilat, 41:34-36 

{Odsuwaj więc gorszy czyn tym, co jest lepsze.}
znaczy, jeśli ktoś ciebie źle traktuje, odsuwaj to dobrze go traktując, jak to powiedział `Umar, „Nie ma lepszej kary wobec tego który nieposłuszny jest Bogu względem ciebie, niż twoje posłuszeństwo Bogu względem niego.”

{Wtedy ten, który jest tobie wrogiem, będzie jak bliski przyjaciel.}
znaczy, jeśli dobrze będziesz traktował tych, którzy ciebie źle traktują, twój dobry uczynek doprowadzi do zgody, miłości i empatii. Człowiek ten stanie się jak bliski przyjaciel, współczując tobie i okazując litość.

Następnie Allah mówi: {Lecz tego nie dano nikomu innemu, jak tylko tym, którzy są cierpliwi}
znaczy, że nikt nie przyjmuje tej rady, i nie postępuje według niej, z wyjątkiem tych którzy okazują cierpliwość w postępowaniu, a jest to rzeczą trudną dla ludzi.

{nie będzie to dane nikomu innemu, tylko tym, którzy mają wielkie szczęście.}
znaczy, że jest nim ten, któremu obdarzony został ogromnym szczęściem w tym życiu, i w życiu przyszłym. `Ali bin Abi Talhah przekazał, że Ibn `Abbas objaśnił ten werset w następujący sposób: „Allah nakazuje wierzącym, cierpliwość w gdy czują złość, wyrozumiałość gdy konfrontuje ich ignorancja, i przebaczać gdy są źle traktowani. Jeśli tak będą postępować, Allah uchroni ich od Szatana, i przytłumi ich wrogów, tak aż staną się przyjaciółmi.”

{A jeśli szatan będzie cię kusił, to szukaj ucieczki u Boga. Zaprawdę, On jest Słyszący, Wszechwiedzący!}
znaczy, że szatanów spośród ludzi można przezwyciężyć dobrym postępowaniem, zaś szatanów spośród dżinów, gdy kuszą złem, nie przezwycięży się inaczej, jak szukając schronienia u Stworzyciela który dał im nad człowiekiem moc. Jeśli więc u Boga szukał będziesz schronienia, i do Niego się zwrócisz, On go powstrzyma tak że ci nie zaszkodzi, i unicestwi wysiłki tego szatana. Gdy Wysłannik Allaha stawał do modlitwy, miał w zwyczaju mówić:

«أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِه»

„Szukam schronienia u Allaha, Wszech-słyszącego, Wszech-wiedzącego, przed przeklętym Szatanem, przed jego złymi pokusami, oddechem i nieczystością.”

 

W rozdziale Al-A`raf, Allah mówi także:
{Trzymaj się przebaczenia! Nakazuj dobro, a odsuwaj się od nieświadomych! A jeśli cię szatan wodzi na pokuszenie, to szukaj ucieczki u Boga! Zaprawdę, On jest słyszący, wszechwiedzący!} (7:199-200)
oraz to co objawił w Surat Al-Mu’minun:
{Odpychaj zło za pomocą tego, co jest lepsze. My znamy najlepiej to, co oni opisują! I powiedz: „Panie mój ! Szukam ucieczki u Ciebie przed podszeptami szatanów! I szukam ucieczki u Ciebie, Panie mój, by oni nie zjawili się u mnie!”} (23:96-98)