١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Inni cię naśladują? Ich dobro lub zło jest także twoim udziałem

Hadith   Yahya przekazał od Malika, że słyszał jak Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział, „Nie ma osoby która wzywa ku drodze prostej, by nie otrzymała ona takiej samej nagrody jak ci którzy za nią idą, a nie zmniejszy to ich nagrody. Nie ma też osoby, która wzywa ku zbłądzeniu, by nie otrzymała takiego… Czytaj… Inni cię naśladują? Ich dobro lub zło jest także twoim udziałem

· Tafsir, ٣ IHSAN | doskonałość

Zło dobrem zwyciężaj

Tafsir Ibn Kathir Surat Fussilat, 41:34-36  {Odsuwaj więc gorszy czyn tym, co jest lepsze.} znaczy, jeśli ktoś ciebie źle traktuje, odsuwaj to dobrze go traktując, jak to powiedział `Umar, „Nie ma lepszej kary wobec tego który nieposłuszny jest Bogu względem ciebie, niż twoje posłuszeństwo Bogu względem niego.” {Wtedy ten, który jest tobie wrogiem, będzie jak… Czytaj… Zło dobrem zwyciężaj

١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Cechy osoby która upomina

Ibn Radżab al-Hanbali (zm. 795H – rahimahullah) źródło:  Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str. 395 Sufyân ath-Thawrî (rahimahullâh) powiedział: „Tylko ten kto posiada następujące trzy cechy powinien przywoływać ku dobru i zakazywać zła. Łagodność, sprawiedliwość oraz wiedza o tym czego zakazuje i do czego przywołuje.”

٧ FATAWA | fatwy

Aborcja z powodu zbyt wielu dzieci

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân źróło: http://alfawzan.ws/node/5409 1427-11-02 (2006-11-22) Pytanie: Kobieta zaszła w ciążę, i chce dokonać aborcji, ponieważ ma już wiele dzieci i wychowanie ich jest kłopotliwe. Czy to jest dozwolone? Odpowiedź: Nie, nie jest dozwolone. Nie wolno usuwać ciąży. Ona nie wie gdzie znajduje się dobro. Być może właśnie to dziecko które teraz… Czytaj… Aborcja z powodu zbyt wielu dzieci

٣ IHSAN | doskonałość

Dziękuj Bogu, to będziesz się rozwijał duchowo

’Abdur-Razzaq al-’Abbad źródło: Szarh al-Mandhumah al-Mimiyyah, str. 248 Allahowi zawsze trzeba dziękować za dary którymi nas obdarza. Największym darem jest być poprowadzonym drogą prostą. Wdzięczność powoduje mnożenie darów. Jeśli widzisz że się nie rozwijasz, to dopilnuj abyś dziękował Allahowi, to zaczniesz się rozwijać.

٣ IHSAN | doskonałość

Największa kara serca

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: al-Łabil as-Sayyib, str. 92 Największą karą serca jest to, że nie widzi ono różnicy między dobrem a złem. Podstawą tego jest zaniedbanie i pragnienia.