١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Cechy osoby która upomina

Ibn Radżab al-Hanbali
(zm. 795H – rahimahullah)
źródło:  Dżâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, str. 395

Sufyân ath-Thawrî (rahimahullâh) powiedział:

„Tylko ten kto posiada następujące trzy cechy powinien przywoływać ku dobru i zakazywać zła. Łagodność, sprawiedliwość oraz wiedza o tym czego zakazuje i do czego przywołuje.”