٣ IHSAN | doskonałość

Największa kara serca

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah
(zm. 751H – rahimahullâh)
źródło: al-Łabil as-Sayyib, str. 92

Największą karą serca jest to, że nie widzi ono różnicy między dobrem a złem. Podstawą tego jest zaniedbanie i pragnienia.