٣ IHSAN | doskonałość

Co prowadzi do skromności i wdzięczności?

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah
(zm. 751H – rahimahullâh)
źródło: al-Łabil as-Sayyib, str. 10

Jeśli Allah chce dobra dla swego sługi, to pozwala mu widzieć jego niedoskonałości oraz dary Allaha. Jedno prowadzi do skromności, drugie zaś do wdzięczności.