٧ FATAWA | fatwy

Czy tylko alkohol jest haram?

Ibn Taimiyyah
(zm. 728H – rahimahullâh)
źródło: al-‚Iraqiyyah, 1/420

Wszelkiego rodzaju napoje i jedzenie które jest odurzające, takie jak miód (pitny), piwo, hasz i cannabis jest zakazane (haram).