١ ISLAM | praktyka

Najlepsza jałmużna

Abu Bakr Ibn al-‚Arabi
(zm. 543H – rahimahullâh)
źródło: Ahkam ul-Qur’an, 1/35

Najlepsza jałmużna to wydawać pieniądze na swą rodzinę.