٢ IMAN | wiara

Wiek w którym Jezus został wzniesiony do Niebios

Al-Hâfidh Ibn Hadżar al-Asqalani
(zm. 852H – rahimahullâh)
źródło: Fath Al-Bârî, 6/384

Uczeni nie są zgodni co do wieku, w którym Jezus syn Marii (sall allahu alayhi wa sallam) został wzniesiony do Nieba. Podają wiek 33 lat, inni podają wiek 120 lat.