٢ IMAN | wiara

Ibn Kathir na temat al-Istałâ

Imâm Ibn Kathîr
(zm. 774H – rahimahullâh)
źródło: Tafsir Surah Al-’A`rāf, 7:54
Krótka biografia Imâma Ibn Kathîr

Jeśli chodzi o słowa Allaha,

{ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}

{następnie Istałâ 1 na tronie}(Surah Al-’A`rāf, 7:54) ludzie mieli wiele różniących się opinii co do znaczenia tych słów.

My jednak podążamy drogą naszych Salaf w tej kwestii, takich jak Malik, Al-Auza`i, Ath-Thauri, Al-Layth bin Sa`d, Asz-Szafi`i, Ahmad, Ishaq bin Rahuayh i reszty uczonych Islamu którzy nas poprzedzili, jak i obecnych.

Zaprawdę, przyjmujemy jawne znaczenie Al-Istałâ, nie wdając się w dyskusje na temat jej esencji, nie porównując jej (z cechami stworzenia), nie zniekształcając ani nie przecząc.

Wierzymy też, że wyobrażone znaczenie tych którzy porównują Allaha ze stworzeniem należy odrzucić, ponieważ nic nie jest podobne do Allaha,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}

{Nic nie jest do Niego podobne. On jest Słyszący, Widzący!} (Surah Ash-Shūraá, 42:11)

Zaprawdę, potwierdzamy to co mówili Imamowie tacy jak Nu`aym bin Hammad Al-Khuza’i, nauczyciel Imama Al-Bukhari, który powiedział,

„Ktokolwiek upodabnia Allaha do Jego stworzenia, popadł w niewiarę. Ktokolwiek przeczy temu co Allah powiedział o Sobie, popadł w niewiarę. Zaprawdę, w tym jak Allah opisał Siebie i jak opisał Go jego Wysłannik nie ma podobieństwa (do niczego).

Zatem kto potwierdza Cechy Allaha które przekazane zostały w jasnych wersetach koranicznych, oraz w autentycznych hadisach, tak jak przystaje to Majestatowi Allaha, jednocześnie odrzucając wszelkie niedoskonałości, ten podąża drogą zbawienia.”

1

Bielawski przetłumaczył ten werset jako: {…następnie zasiadł na tronie…}

Imam al-Albani został spytany: Odnośnie اسْتَوَىٰ (al-Istiuâ) nad Tronem; czy chcesz powiedzieć że Allah usadowił się (mustaqirr) na Tronie?

Odpowiedź: Nie wolno używać terminologii która nie została wspomniana w Szari’ah. Nie wolno opisywać Allaha jako (Mustaqirr). Po pierwsze استقرار (Istiqrâr) jest ludzką cechą. Po drugie nasz Pan nie opisał Siebie Samego w ten sposób, tak abyśmy mogli powiedzieć że jest to استقرار (Istiqrâr) które pasuje Jego Majestatowi i Doskonałości, tak jak mówimy o اسْتَوَىٰ (al-Istiuâ). Mówimy o Allahu tylko to co On sam o Sobie powiedział, jednocześnie przecząc wszelkim niedoskonałościom:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

{Nic nie jest do Niego podobne. On jest Słyszący, Widzący!}
(Surah Ash-Shūra, 42:11)

źródło: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr, 542