٥ ​​​SIRAH | historia

Wojny między Ali i Mu’awiyah

Ibn Taimiyyah
źródło: al-Minhaj, 6/236

Ibn Sirin powiedział: Gdy wojny między Alim i Mu’awiyą miały miejsce, żyło około 10.000 sahabów. Nawet 30 z nich nie brało udziału w tych bitwach.