Cheap Ralph Lauren Ralph Lauren Canada Pandora Canada Cheap Pandora Canada Sale Cheap Pandora Charms Sale scarpe hogan outlet hogan outlet italia hogan outlet Ralph Lauren Australia

ISIS i to co obecnie robią w Iraku i Syrii… O tym mówił Ibn Kathir prawie 700 lat temu!

Abûl Fidâ Ismâ`il Ibn Kathir (zm. 774H – rahimahullah) źródło: Al-Bidaayah wan-Nihaayah, 10/584-585 „Jeśli (charydżyci) by kiedykolwiek zdobyli władzę, zapewne spustoszyli by całą ziemię, Irak i Syrię – nie pozostawili by żywcem ani dzieci, kobiet, ani mężczyzn, jako że według nich (inni) ludzie szerzą zepsucie którego nie można pozbyć inaczej niż poprzez masową zagładę (tych [...]

Tagi: , , , , , , ,

Kto ma większą wiedzę niż my? Kto lepiej rozumie od nas?

Prorok (sallallaahu ‚alayhi wasallam) powiedział: Pojawią się ludzie, którzy będą recytować Koran mówiąc: „Któż recytuje piękniej od nas? Kto ma większą wiedzę niż my? Kto lepiej rozumie od nas?” I Prorok spytał swych towarzyszy: „Czy w jest w nich jakiekolwiek dobro?” Odpowiedzieli: „Allah i Jego Wysłannik wiedzą lepiej.” Prorok powiedział: „To wasi rodacy, należą do [...]

Tagi: , ,

Mam go uwolnić, mimo że przysiągł że cię zabije?

Muhammad ibn al-Hasan asz-Szaybani (zm. 189H – rahimahullah) źródło: Kitab as-Siyar as-Saghir, Str. 75, 133   Abu Sulayman al-Dżuzdżani powiedział, Muhammad bin al-Hasan przekazał nam od al-Adżlaha bin ‚Abdullaha, od Salamy bin Kuhayla, od Kathira bin Tamra al-Hadramiego: Wszedłem do Meczetu w Kufie, gdzie ujrzałem pięciu mężczyzn przeklinających (Kalifa) ‚Aliego (bin Abi Taliba). Jeden z [...]

Tagi: , , , ,

Potęga dowodów które poruszają serce

‚Abdur-Razzaq al-’Abbad źródło: Szarh al-Mandhumah al-Mimiyyah, str. 58 Potęga dowodów które poruszają serce, ma większą moc i siłę niż potęga czynów które dotykają ludzkich ciał. Gdy rząd Algierski chciał wypędzić Charydżytów z gór, odmówili.  Jednak gdy Szeich Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn napisał do nich list, wielu z nich zeszło z gór i poddało się dowodom.

Tagi: , , , ,

Salaf na temat wiary (Iman)

Imâm Abû ´Uthmân as-Sâbûnî (zm. 449H – rahimahullah) źródłó: ´Aqîdat-us-Salaf wa Ashâb-il-Hadîth, rozdział 13 92. Madhab (skzoła prawna) Ahl-ul-Hadîth to uznanie że Îmân (wiara) składa się z mowy, czynów oraz tego o czym serce jest przekonane. Wzrasta z dobrymi uczynkami, maleje z grzechami. 93. Muhammad bin ´Alî bin al-Hasan asz-Szaqîq powiedział, że spytał Abû ´Abdullâh [...]

Tagi: , , , , , , , , ,

Wiara jest przekonaniem, oświadczeniem i uczynkiem

Uczeni ahl-us-Sunnah Źródła: podane poniżej Imam Muhammad bin Idris asz-Szâfi´î (zm. 206H – rahimahullah): „Îmân jest wiarą, mową i uczynkiem, wzrasta i maleje.” (Manâqib asz-Szâfi´î, 1/387) Ar-Rabî´ powiedział: ”Słyszałem jak asz-Szâfi´î mowił: ”Îmân jest mową i uczynkiem, wzrasta i maleje.”” (Imâm Szams-ud-Dîn adh-Dhahabî, Siyar A´lâm-in-Nubalâ’, 10/5-9 [Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001]) Imâm Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî (zm. [...]

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Trzy błędne opinie

Muhammad Ibn Battah al-Hanbali (zm. 387H – rahimahullah) źródło: al-Ibânah, 2/48 Ibn ‚Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) powiedział: „Opinia Qadariyyah jest niewiarą (Kufr), opinia Charydżytów jest zbłąkaniem (Dhalâlah) a opinia Szyitów jest destrukcją (Halkah).”

Tagi: , , , ,

Kiedy Allah przyjmuje od nas dobre uczynki?

Ibn Taymiyyah źródło: al-Minhadj 6/216 Charydżyci twierdzą, że Allaah przyjmuje [dobre] uczynki tylko wtedy gdy się unika wielkich grzechów. Murdżi’ah twierdzą, że przyjmowane są tylko wtedy gdy unika się bałwochwalstwa. Salaf mówią, że Allaah przyjmuje [dobre] uczynki, jeśli wkonywane są z bogobojnością szczerze dla Allaha we właściwy sposób.

Tagi: , , ,

Wojny między Ali i Mu’awiyah

Ibn Taimiyyah źródło: al-Minhaj, 6/236 Ibn Sirin powiedział: Gdy wojny między Alim i Mu’awiyą miały miejsce, żyło około 10.000 sahabów. Nawet 30 z nich nie brało udziału w tych bitwach.

Tagi: , , ,

Ten kto nie znami jest niewiernym?

Ibn Taimiyyah źródło: al-Minhadż, 5/240-244 Gdy Salaf mówią, że ten kto wierzy w coś co neguje Islam staje się niewiernym (kafir), to jest to ostrzeżenie. Nie należy przez to rozumieć, że każdy kto w to coś wierzy staje się niewiernym, gdyż możliwe jest że zapłątał się w to z powodu niewiedzy lub błędnego zrozumienia. Nie [...]

Tagi: , , , , , , ,

Błędy uczonych takich jak an-Nawawi czy ibn Hadżar

Wśród Salafiyyun istnieją studenci którzy uważają, że należy nienawidzieć uczonych takich jak Ibn Hadżar, an-Nawawi, Ibn-ul-Dżauzi i Ibn Hazm, ponieważ błędnie pojmowali ‚Aqidah (wiarę).

Tagi: , , ,

Pierwszy charydżyta

Źródłem jego choroby, było to iż preferował swoją własną opinię, nad opinią Proroka

Tagi: , ,

cheap ralph lauren ralph lauren outlet ralph lauren outlet UK Ralph Lauren Polo Shirts ralph lauren sale Ralph Lauren Polo UK Ralph Lauren Polo Outlet Cheap Ralph Lauren Polo Ralph Lauren Polo Sale Tiffany Sale Pandora Beads Pandora Charms Sale ralph lauren australia Outlet Ralph Lauren Polo Cheap Beats By Dre UK Sale