٤ BID'AH | innowacje, ٥ ​​​SIRAH | historia

Kto ma większą wiedzę niż my? Kto lepiej rozumie od nas?

Prorok (sallallaahu 'alayhi wasallam) powiedział:

Pojawią się ludzie, którzy będą recytować Koran mówiąc: „Któż recytuje piękniej od nas? Kto ma większą wiedzę niż my? Kto lepiej rozumie od nas?”

I Prorok spytał swych towarzyszy: „Czy w jest w nich jakiekolwiek dobro?” Odpowiedzieli: „Allah i Jego Wysłannik wiedzą lepiej.”

Prorok powiedział: „To wasi rodacy, należą do tej wspólnoty, a są paliwem Ognia Piekielnego.”

(Szeich Al-Albani potwierdził autentyczność tego przekazu jako Hasan Li-Ghayrihi w Sahih At-Targhib Wat-Tarhib, nr 135)