١ ISLAM | praktyka

Karcenie i bicie kobiety nic dobrego nie przynosi

Muhammad asz-Szawkani
(zm. 1250H – rahimahullâh)
źródło: Nayl-ul-Awtar, 6/719

 

To że Prorok (sall allahu alayhi wa sallam) powiedział, że kobieta została stworzona ze skrzywionego żebra, sugeruje, że karcenie i bicie jej nic nie przynosi. Należy uzbroić się w cierpliwość i dobrze ją traktować. Nie należy jej karcić ani być wobec niej szorstkim.