٣ IHSAN | doskonałość

Mądry poszukuje wiedzy, by według niej postępować

Imâm Ibn Hibbân
(zm. 354H – rahimahullâh)
źródło: Raudhat-ul-´Uqalâ’

 

str. 35
Mądry poszukuje wiedzy, by według niej postępować. Ten kto ma inną intencję, stanie się tylko bardziej arogancki i dumny.

 

str. 36
Uczony jest lekarzem religii, a pieniądze są jej chorobą. Jak więc lekarz ma uleczyć chorobę, jeśli ją na siebie ściąga?

 

str. 38
Imam Malik powiedział,
„Wiedzą nie jest przekazywanie wielu narracji. Wiedza to bogobojność.”

str. 43
Sufyan ath-Thauri powiedział,
„Cisza jest podstawą Czci. Po niej następuje nauka. Po niej czyny. Następnie pamięć, a na końcu kształcenie innych.”