١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Podstawowa cecha muzułmanów inna jest niż reszty ludzi?

Ibn Taimiyyah
(zm. 728H – rahimahullâh)
źródło: Madżmû’ al-Fatâwâ, 15/357

 

Myli się ten, kto twierdzi, że w gruncie rzeczy al-adâlah (sprawiedliwość, wiarygodność, prawość) jest podstawową cechą muzułmanów. Faktem jest, że podstawową cechą wszystkich dzieci Adama (muzułmanów i nie-muzułmanów) jest dhulm (gnębienie) i dżahl (ignorancja).