١ ISLAM | praktyka, ٣ IHSAN | doskonałość

Podstawowa cecha muzułmanów inna jest niż reszty ludzi?

Ibn Taimiyyah (zm. 728H – rahimahullâh) źródło: Madżmû’ al-Fatâwâ, 15/357   Myli się ten, kto twierdzi, że w gruncie rzeczy al-adâlah (sprawiedliwość, wiarygodność, prawość) jest podstawową cechą muzułmanów. Faktem jest, że podstawową cechą wszystkich dzieci Adama (muzułmanów i nie-muzułmanów) jest dhulm (gnębienie) i dżahl (ignorancja).

١ ISLAM | praktyka, ٧ FATAWA | fatwy

Udowodnię ci że jesteś niewiernym!

Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (zm. 1420H – rahimahullâh) Źródło: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr, 24.   Pytanie: Kiedy można uznać, że dowody zostały ustalone przeciwko konkretnej osobie (Iqamat ul-Hudż’ah), tak by uznać go za niewiernego (kafir)? Al-Albânî: Po pierwsze, obowiązkiem jest wziąć pod uwagę obie osoby – tą która przedstawia dowody, oraz ta przeciwko której dowody są przedstawione. Jeżeli… Czytaj… Udowodnię ci że jesteś niewiernym!

٢ IMAN | wiara

Wiara w ostatniego Wysłannika

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn (zm. 1421H – rahimahullâh) źródło: The Aqeedah of Ahl-us-Sunnah wal-Jamaa’ah, str. 12 Uznajemy, że ten kto nie wierzy w przesłanie Muhammada (sall allahu alayhi wa sallam), z którym został posłany dla ludzkości, nie wierzy także w innych Wysłanników Boskich, nawet myśli że wierzy i naśladuje jednego z tych Wysłanników. Tak jest,… Czytaj… Wiara w ostatniego Wysłannika

٢ IMAN | wiara, ٤ BID'AH | innowacje

Innowierca który przyjął wiarę Ahmadija

Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (zm. 1420H – rahimahullâh) źródło: Fatâwâ Djuddah (17) Istnieje grupa wśród muzułmanów, która przypisuje sobie Islam. Świadczą że nie ma bogów prócz Boga Jedynego, i że Muhammad jest Jego Wysłannikiem. Modlą się, pielgrzymują, płacą jałmużnę i poszczą. Jednak wiara ich jest wypaczona, i odbiega od Islamskiego prawodawstwa, w wielu aspektach które są… Czytaj… Innowierca który przyjął wiarę Ahmadija

٢ IMAN | wiara, ٧ FATAWA | fatwy

Lekceważenie wiedzy a niewiara

Muhammad ibn Salih al-Uthaminîn źródło: Madżmû al-Fatâuâ, 2/125-126 Jeżeli osoba nie dba o to, aby zdobyć wiedzę i upewnić się, wtedy ignorancja nie jest usprawiedliwieniem. Na przykład, jeżeli człowiek dowie się, iż konkretny uczynek jest [kufr] i nie potwierdzi tego ani nie sprawdzi, wtedy nie ma dla niego usprawiedliwienia.