٢ IMAN | wiara

Wiara w ostatniego Wysłannika

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn
(zm. 1421H – rahimahullâh)
źródło: The Aqeedah of Ahl-us-Sunnah wal-Jamaa’ah, str. 12

Uznajemy, że ten kto nie wierzy w przesłanie Muhammada (sall allahu alayhi wa sallam), z którym został posłany dla ludzkości, nie wierzy także w innych Wysłanników Boskich, nawet myśli że wierzy i naśladuje jednego z tych Wysłanników.

Tak jest, ponieważ Allah powiedział w Koranie, (Surah asz-Szu’ara, 26:105):

{Lud Noego uznał za kłamców tych, którzy zostali posłani.}
(w tłumaczeniu Bielawskiego)
{Lud Noego, zaprzeczał poselstwu sług Najwyższego.}
(w tłumaczeniu Buczackiego)

zatem powiedział Allah że zaprzeczyli Wysłannikom (rusul), mimo że przed Noem nie było innych Wysłanników (rusul).

I Allah powiedział:

{Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą w Boga i Jego posłańców i chcą uczynić rozróżnienie między Bogiem i Jego posłańcami, mówią: „Wierzymy w jednych, a nie wierzymy w drugich.” I oni chcą znaleźć sobie w ten sposób jakąś drogę; Oni są niewiernymi naprawdę! I przygotowaliśmy dla niewiernych karę poniżającą.} (Surah An-Nisa, 4:150-151)