١ ISLAM | praktyka, ٢ IMAN | wiara

Wszyscy co słyszeli o Proroku muszą w niego wierzyć?

Imam Nâsir ud-Dîn al-Albâni
(zm. 1420H – rahimahullâh)
źródło: Fatwa Dżuddah, 17

Niewierni którzy usłyszą o Proroku (Muhammedzie), w sposób który różni się od prawdy o nim, i przeczą jego Proroctwu, nie dostali iqamat-ul-hudżdżah (nie została im objaśniona prawda).

Przeczytaj także:

» Uznanie niewiary konkretnej osoby, takfir

» Ignorancja a Niewiara