٢ IMAN | wiara, ٥ ​​​SIRAH | historia

124.000 Proroków i 315 Wysłanników

Imam Nâsir ud-Dîn al-Albâni
(zm. 1420H – rahimahullâh)
źródło: Fatwa Dżuddah, 17

Hadith* o tym że Poroków było 124.000, a Wysłanników 315 jest autentyczny.


* Przekaz od Abu Dharr, że spytano Proroka (sall allahu alayhi wa sallam) ile było Proroków i Wysłanników. Odpowiedział że było 124.000 Proroków, spośród których 315 było (także) Wysłannikami. (W zbiorze Ahmad, Ibn Hibban oraz At-Tabaranî)