٢ IMAN | wiara, ٥ ​​​SIRAH | historia

Prorocy nie grzeszą

Ahmad bin Taymiyyah (zm. 728H – rahimahullah) źródło: Minhâdż-us-Sunnah an-Nabawiyyah, 1/472   Ahl-us-Sunnah (sunnici) są zgodni co do tego, że Prorocy nigdy nie popełniają błędów które dotyczą Religii. Nie popadają też w umyślne grzechy ani kłamstwa. Zgodni są co do tego, że Prorocy są uchronieni od wszystkiego co mogłoby zaszkodzić ich proroctwu i przesłaniu. Większość tych… Czytaj… Prorocy nie grzeszą

٢ IMAN | wiara, ٥ ​​​SIRAH | historia

Błogosławieństwo (barakah) Proroków

Salih bin `Abdul-`Aziz bin Muhammad Aal asz-Szeich źródło: Hadhihi Mafahimuna Barakah (błogosławieństwo) dhât (istoty) oraz cokolwiek z niej pozostało. Ten rodzaj błogosławieństwa dotyczy jedynie Proroków i Wysłanników, i nikt inny nie jest tym objęty, nawet najlepsi z Towarzyszy Wysłannika (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), tacy jak Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân i ´Alî. Nikt nie został… Czytaj… Błogosławieństwo (barakah) Proroków

١ ISLAM | praktyka, ٢ IMAN | wiara

Adam był nieposłuszny…

Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 3/195 Allah ta’ala powiedział że Adam (sall allahu alayhi wa sallam) był Mu nieposłuszny. Nie jest nam jednak dozwolone mówić tak o nim, jeżeli nie czytamy tego bezpośrednio w słowach Allaha lub Jego Proroka (sall allahu alayhi wa sallam).

٢ IMAN | wiara, ٥ ​​​SIRAH | historia

124.000 Proroków i 315 Wysłanników

Imam Nâsir ud-Dîn al-Albâni (zm. 1420H – rahimahullâh) źródło: Fatwa Dżuddah, 17 Hadith* o tym że Poroków było 124.000, a Wysłanników 315 jest autentyczny. * Przekaz od Abu Dharr, że spytano Proroka (sall allahu alayhi wa sallam) ile było Proroków i Wysłanników. Odpowiedział że było 124.000 Proroków, spośród których 315 było (także) Wysłannikami. (W zbiorze… Czytaj… 124.000 Proroków i 315 Wysłanników

١ ISLAM | praktyka

Jak Prorok budował Państwo Islamskie?

Szeich Sâlih al-Fauzân Źródło: Wstęp do książki 'The Methodology of the Prophets in Calling to Allâh’ Pierwsze do czego się wzywa, to rektyfikacja aqîdah (wiary) – nakazując by oddawano wszelką cześć jedynie Allahowi, zakazując szirk (bałwochwalstwa). Następnie nakazuje się modlitwę, płacenie Zakah (jałmużny), oraz resztę obowiązków i zakazów religijnych. Jest to droga wszystkich Wysłanników, o… Czytaj… Jak Prorok budował Państwo Islamskie?