١ ISLAM | praktyka

Jak Prorok budował Państwo Islamskie?

Szeich Sâlih al-Fauzân
Źródło: Wstęp do książki 'The Methodology of the Prophets in Calling to Allâh’

Pierwsze do czego się wzywa, to rektyfikacja aqîdah (wiary) – nakazując by oddawano wszelką cześć jedynie Allahowi, zakazując szirk (bałwochwalstwa). Następnie nakazuje się modlitwę, płacenie Zakah (jałmużny), oraz resztę obowiązków i zakazów religijnych.

Jest to droga wszystkich Wysłanników, o czym mówi Allah:
{Posłaliśmy do każdego narodu posłańca: „Czcijcie Boga i unikajcie bałwochwalstwa!”} (Surah an-Nahl, 16:36)

I Allâh, Wzniosły, powiedział:
{My nie wysłaliśmy przed tobą żadnego posłańca, któremu nie dalibyśmy objawienia: „Nie ma boga, jak tylko Ja! Przeto czcijcie Mnie!” } (Surah al-An’âm, 6:90)

Gdy Prorok (صلى الله عليه وسلم) wysłał Mu’adha ibn Dżabal do Jemenu, powiedział mu,
„Jedziesz do Ludu Księgi – niechaj pierwszą rzeczą do której ich będziesz zapraszał będzie świadectwo, że nikt nie zasługuje na cześć tylko Allah. Jeśli to przyjmą, obwieść im że Allah nakazał im pięć modlitw każdego dnia i nocy…”

przeczytaj cały artykuł…