١ ISLAM | praktyka, ٧ FATAWA | fatwy

Czy przewijanie dziecka unieważnia łudu?

Szeich Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn
źródło: Madżmû’ Fatawa, 11/203

Jeśli kobieta myje swoje dziecko, dziewczynkę czy chłopca, i dotyka organów płciowych tego dziecka, to nie musi wykonywać ablucji (łudû), wystarczy że umyje ręce aby usunąć z nich nieczystości.

Imam Ibn Mundhir (Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Mundhir Abū Bakr al-Nisābūrī, zm. 318H) powiedział że w tej kwestii istnieje konsensus uczonych (al-Ausat, 1/203).