· Prorok Muhammad, ١ ISLAM | praktyka, ٧ FATAWA | fatwy

Najlepiej wznawiać ablucję do każdej modlitwy

Szeich `Abdul-`Azîz ibn Bâz
źródło: Fałâid min Durûs Samâhatisz, Kitâb at-Tahârah, str. 26

Najlepiej jest odnawiać ablucję (wudhû) do każdej modlitwy. Wśród dowodów na to jest hadith od Maymuny, że gdy Prorok się budził wznawiał swoją ablucję (zauważ że sen Proroka nie unieważniał jego ablucji).