Cheap Ralph Lauren Ralph Lauren Canada Pandora Canada Cheap Pandora Canada Sale Cheap Pandora Charms Sale scarpe hogan outlet hogan outlet italia hogan outlet Ralph Lauren Australia

Ibn Taimiyyah na temat Madhabów (szkół prawnych)

Imam Ahmad bin Taymiyyah (zm. 728H – rahimahullah) źródło: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misriyyah (1/152) streszczenie: Imâm Badr-ud-Dîn Muhammad bin ´Alî al-Hanbalî al-Ba´lî (zm. 777 – rahimahullah)   Jeśli chodzi o stwierdzenie że nie należy się ograniczać do jednego z czterech Imamów (madhab), to jest to słuszne, jeśli chce się przez to powiedzieć że nie należy się ograniczać [...]

Tagi: , , , , ,

Zalecane jest by ukryć grzech za który jest przewidziana kara

Abu Bakr Ibn-ul-Arabi al-Andalusi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: Ahkam-ul-Quran, 1/551   Zalecane jest by ukryć grzech za który jest przewidziana kara (hadd). Zalecane jest także, by wziąć na siebie winę swego przyjaciela, tak by zamiast niego ponieść karę za przestępstwo.

Tagi: , , , , ,

Kiedy złodziej może uniknąć kary?

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn (zm. 1421H – rahimahullâh) źródło: Liqa’ Bab il Maftuh, 162 Jeśli złodziej okaże skruchę za swe kradzieże, zanim zostanie postawiony przed sądem, unika kary. Musi jednak zapłacić (odszkodowanie) za wszystko to co ukradł.

Tagi: , , , , ,

Pokłon czy salam?

Abu Bakr Ibn al-’Arabi (zm. 543H – rahimahullâh) źródło: al-Ahkam, 3/56 W prawodawstwie wcześniejszych proroków, witano się pokłonem. W naszym prawodawstwie zostało to zniesione. Nie jest zalecane by wykonywać jakikolwiek gest przekazując komuś salam.

Tagi: , , ,

Szari’ah nie wymaga ulepszeń

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah (zm. 751H – rahimahullâh) źródło: al-A’lam, 4/377 Ten kto twierdzi że Szari’ah Proroka Muhammada wymaga czegokolwiek z zewnątrz by ją wypełnić, to tak jak ten kto twierdzi że potrzebni są inni Prorocy po nim (sall allahu alayhi wa sallam).

Tagi: , , ,

Salafi są przeciwni Sufizmowi?

‚Abdullâh ibn Muhammad ibn ´Abdil-Wahhâb* źródło: ad-Durar as-Saniyyah, 1/241 Nie jesteśmy przeciwko Sufiyyah (sufizm), oraz oczyszczaniu własnego wnętrza od grzechów serca i czynów, tak długo jak człowiek postępuje zgodnie z Szari’ah, oraz wg właściwej metodologii (manhadź). * ‘Abdullâh był drugim synem Imama Muhammada ibn ´Abdil-Wahhâba

Tagi: , , , , , ,

Wszystko przez niewiernych władców

Szeich Muqbil bin Hadi al-Wadi’i źródło: al-Yamaniyyah, 1-5 Nie należy jedynie obwiniać władców. To społeczeństwa muzułmańskie są niedostateczne. Nie ma człowieka który się buntuje przeciw władcy, nie pragnąc przez to jakiejś ziemskiej pozycji. Pierwsze co komunista robi gdy obejmie władzę, to morduje tych którzy mu pomogli ją zdobyć. Radzę aby nie mówić o władcach. My [...]

Tagi: , , , ,

Jak Prorok budował Państwo Islamskie?

Szeich Sâlih al-Fauzân Źródło: Wstęp do książki ‚The Methodology of the Prophets in Calling to Allâh’ Pierwsze do czego się wzywa, to rektyfikacja aqîdah (wiary) – nakazując by oddawano wszelką cześć jedynie Allahowi, zakazując szirk (bałwochwalstwa). Następnie nakazuje się modlitwę, płacenie Zakah (jałmużny), oraz resztę obowiązków i zakazów religijnych. Jest to droga wszystkich Wysłanników, o [...]

Tagi: , , , , , , , , , ,

Czy wszyscy władcy muzułmańscy popadli w niewiarę?

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî źródło: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (541) Pytanie: Czy ustanowienie prawa niezgodnego z Islamem w polityce lub ekonomii w kraju muzułmańskich jest jawną niewiarą (kufr)? Odpowiedź: Jawna niewiara (kufr bawah) nie jest związana jedynie z uczynkiem, lecz także z wiarą która wywołuje ten uczynek. W innym przypadku, każdy kto robi coś co jest sprzeczne [...]

Tagi: , , , , , , ,

Jawna niewiara (kufr bawah)

Szeich Nasir-ud-Din al-Albani odpowiada na pytanie na temat jawnej niewiary sądzenia według innych praw niż objawione przez Allaha. Czy wszyscy

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Kiedy osoba ponosi karę, i kto wykonuje kary w Szariacie

Imâm Mûsâ bin Ahmad al-Hadżdżâuî (zm. 968H) źródło: Zâd-ul-Mustaqni´ (4/299-230) Otrzymanie kary staje się obowiązkowe jeśli osoba jest: 1) Dojrzała płciowo. 2) W pełni zmysłów. 3) Praktykująca. 4) Świadoma zakazu który łamie. Karę wymierza władca lub jego przedstawiciel, i nie wykonuje się tego w meczecie. Objaśnienie Szeich Sâlih bin Fauzân al-Fauzân asz-Szarh al-Mukhtasar ´alâ Matn [...]

Tagi: , , , , , ,

Tak zwana demokracja

Szeich Sâlih bin Fawzân al-Fawzân źródło: salafitalk.net

Tagi: , , , , , ,

cheap ralph lauren ralph lauren outlet ralph lauren outlet UK Ralph Lauren Polo Shirts ralph lauren sale Ralph Lauren Polo UK Ralph Lauren Polo Outlet Cheap Ralph Lauren Polo Ralph Lauren Polo Sale Tiffany Sale Pandora Beads Pandora Charms Sale ralph lauren australia Outlet Ralph Lauren Polo Cheap Beats By Dre UK Sale