١ ISLAM | praktyka

Szari’ah nie wymaga ulepszeń

Ibn-ul-Qaiyym al-Dżawziyyah
(zm. 751H – rahimahullâh)
źródło: al-A’lam, 4/377

Ten kto twierdzi że Szari’ah Proroka Muhammada wymaga czegokolwiek z zewnątrz by ją wypełnić, to tak jak ten kto twierdzi że potrzebni są inni Prorocy po nim (sall allahu alayhi wa sallam).