٧ FATAWA | fatwy

Niepracowanie w soboty i niedziele

Muhammad bin Salih Al-`Uthaimîn
(zm. 1421H – rahimahullâh)
źródło: Szarh-ul-Bulugh, 7/461

Jeśli nie pracuje się w soboty i niedziele ponieważ nie ma wtedy pracy, to nie ma w tym nic złego. Zakazane jest jednak nie pracować w te dni z powodu okazywania im szacunku.