٧ FATAWA | fatwy

Bluźnierstwo pod przymusem

Abu Bakr Ibn al-’Arabi
(zm. 543H – rahimahullâh)
źródło: al-Ahkam, 3/123

Warunkiem by móc bluźnić pod przymusem, to wypowiedzenie białego kłamstwa. Jeśli karzą ci powiedzieć ”Ukfur billahi” (Nie wierzę w Allaha), powiedz ”Ukfur al-Lahi” (nie wierzę w nonsens).